Hírek

A 2021.évi horgászokmányok és a HECSMSZ által forgalomba hozott területi jegyek árai

TÁJÉKOZTATÓ A HORGÁSZ EGYESÜLETEK CSONGRÁD MEGYEI SZÖVETSÉGE ÁLTAL KIADOTT ÉS FORGALOMBA HOZOTT, HORGÁSZATI OKMÁNYOKRÓL ÉS ÁRAKRÓL 2021. ÉVRE 

I. Állami horgászokmányok és díjak

Egységes Állami Horgászjegy és fogási napló

3.300 Ft

Emelt díjas Egységes Állami Horgászokmány
         (akik késve vagy hibásan adták le fogási naplójukat)

6.300 Ft

Kedvezményes Egységes Állami Horgászokmány
(adott évben 15. életévét be nem töltött gyerek, 70. életévét betöltött felnőtt és fogyatékkal élő)

300 Ft

 

II. Szervezeti okmányok és díjak

Magyar Horgászkártya
(egyszeri ingyenes regisztráció után öt évente)

2.200 Ft

Egységes Szövetségi Hozzájárulás 
(általános, teljes árú)

2.000 Ft

Kedvezményes Egységes Szövetségi Hozzájárulás
(adott évben 15. életévét be nem töltött gyerek, 70. életévét betöltött felnőtt, fogyatékkal élő)

0 Ft

 

 

III. HECSMSZ Területi jegyek

Területi érvényesség, jogosultság

éves

Ft

Felnőtt 24 órás

Ft

Turista
24 órás

Ft

Ifjúsági  
24 órás

Ft

HECSMSZ összes vízterületére érvényes jegyek

(Tisza, Maros, Hármas-Körös, Atka, Maty-ér, Lisztes, Sárgás-Görbe, Akolszögi és Körtvélyesi holtág, Algyői főcsatorna)

HECSMSZ Összevont Felnőtt

51.000

 

 

 

HECSMSZ Összevont Ifjúsági (30 db nemes hal, egy fajból max. 15)

16.000

 

 

 

HECSMSZ Gyermek Úszós   

2.000

 

 

 

HECSMSZ Gyermek Általános  

6.000

 

 

 

HECSMSZ Kedvezményezett 

20.000

 

 

 

  Szűkített területi érvényességű jegyek

Természetes vizek ( Tisza és mellékvizei) **

27.000

3.000

2.700

1.600

Részleges természetes vizek ***

19.000

 

 

 

Folyók  (Tisza, Maros, Hármas-Körös )

-

3.000

2.700

1.600

Akolszögi holtág

 

3.000

2.700

1.600

Körtvélyesi holtág  ****

-

3.000

2.700

1.600

   Egy-egy vízterületre érvényes jegyek

   

 

 

 

Atkai Holt-Tisza

32.000

3.000

2.700

1.600

Maty-éri víztározó

32.000

3.000

2.700

1.600

Lisztes (Gyálaréti Holt-Tisza)

26.000

3.000

2.700

1.600

Sárgás - Görbe (Gyálaréti Holt-Tisza)

25.000

3.000

2.700

1.600

Algyői főcsatorna

-

3.000

2.700

1.600

Többlet hal (40 db) elvitelére jogosító kiegészítő jegy

*****

 

 

 

 

 

**     Természetes vizek: Tisza, Hármas-Körös, Maros, Körtvélyes és Akoszögi -holtágak, Algyői főcsat.

***   Részleges természetes vizek: Maros, Körtvélyes és Akolszögi holtágak, Algyői főcsatorna

**** Körtvélyesen a napijegy csak naptári napra állítható ki.

***** A Többlet hal (40 db) elvitelére jogosító kiegészítő jegy a felnőtt éves jegyekhez évente egyszer váltható, ára később kerül meghatározásra.

 

TERÜLETI JEGYEK ÉRVÉNYESSÉGE 

 • HECSMSZ területi horgászjegyei az adott évre kiadott állami horgászjeggyel, fogási naplóval és Magyar Horgászkártyával rendelkező tagok részére állíthatók ki.
 • A jegyen megnevezett vízterület(ek)en személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a mellékletként kiadott, az engedélyes által megismert és aláírt Egységes Horgászrenddel, a horgászatra vonatkozó jogszabályok és a helyi horgászrend betartása mellett kizárólag horgászatra jogosít.
 • A jegy ára nem tartalmaz más szolgáltatásokat, mint pl: szúnyog-, kullancsirtást, fűnyírás, vízinövényzet gyérítést, útjavítást és kátyúzást, szemét gyűjtést és elszállítást, WC telepítést és fenntartást, stb.
 • Az éves jegyek az állami horgászjegy érvényességi idejéig (2022. jan.31.), a napi jegyek a rajtuk feltüntetett nap(ok)ra érvényesek.
 • Ha a halgazdálkodási hatóság bevonja, érvényteleníti a horgász állam jegyét, úgy az ahhoz kiállított éves területi jegy is érvényét veszti.
 • Egy vízterületen, egy napon csak egy területi jegy használható.
 • A HECSMSZ területi jegyek kiadása 2021. jan. 1. után a MOHOSZ elektronikus HORINFO rendszerében történik.
 • A kiváltott éves és kiegészítő jegyek kinyomtatása kötelező. A napi jegyek kinyomtatása nem kötelező, de a horgászrend megismerése és az ellenőrzés érdekében ajánlott. A napijegyet vásárlás után okostelefonra le kell tölteni. Az egyesületekben, bizományosoknál vásárolt területi jegyekhez előregyártott horgászrend kerül átadásra, melyek aláírása kötelező. Az online vásárolt területi jegyek horgászrendjének kinyomtatása nem, részletes ismerete viszont kötelező.
 • Napijegyek: (Folyók, Atka, Maty-ér, Körtvélyes, Akolszög, Algyői-főcs., Lisztes, Sárgás-Görbe) érvényességi ideje 24 órára szól, melynek kezdete és vége a váltás időpontjában a napijegyre feltüntetésre kerül, kivéve azokat a vízterületeket, időszakokat, ahol és amikor éjszakai horgászati tilalom van. Ott a kiadott napijegy csak a megjelölt napra érvényes. Napijeggyel 24 óránként az egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
 • Időszakos jegyek: (48, 72 órás és hét napos)(Folyók, Atka, Maty-ér, Körtvélyes, Akolszög, Algyői-főcs., Lisztes, Sárgás-Görbe)  érvényességi ideje 24 órás időintervallumú, melynek kezdete és vége a váltás időpontjában a napijegyre feltüntetésre kerül. Ahol nincs éjszakai horgászati lehetőség, az időszaki jegyek naptári napokra értelmezendők.Időszakos jeggyel 24 óránként az egy-egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
 • Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) a HECSMSZ vízterületein csak turista napijegyet válthat, annak birtokában egy darab (két horoggal szerelt) készséggel horgászhat és naponta darabszám-korlátozás alá eső halból vagy amurból 1 darabot, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen 3 kg-ot tarthat meg.

 

SZEMÉLYI JOGOSULTSÁGOK  ÉS  KVÓTÁK 

FELNŐTT, teljes jogú horgász két, egyenként legfeljebb három horoggal szerelt készség
(továbbá egyidejűleg legfeljebb 1 m 2 háló felületű csalihalfogó emelőháló használatára) jogosult.
 

 • Felnőtt horgász egy napi kvótája: a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darab, összesen 3 darab, tartható meg. A naponta megtartható összes őshonos halfajok mennyisége felnőtt horgász esetében 15 kg. Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt őshonos hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, illetve kedvezményezettek esetén 8 kg-ot, úgy azt a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie. A napi kvótán belül a menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.
 • Felnőtt horgász éves kvótája: A darab-szám korlátozással védett fajokból és amurból éves területi engedéllyel (összevont jeggyel is) összesen legfeljebb 100 db fogható ki, amelyből 40 db tartozhat egy halfajhoz. Az éves területi jegy a továbbiakban csak egyéb halfajok fogására, jogosít, amennyiben a horgász megtartotta a területi jegyében meghatározott darabszám-korlátozás alá eső halfajok és amur összes darabszámát.
 • Amennyiben a horgász éves területi jegye (két botos) mellett több vízre szóló, de ugyanoda is érvényes összevont jeggyel (pl: egybotos) is rendelkezik, akkor az adott vízről a két jeggyel is csak egy éves kvótának megfelelő halmennyiséget tarthat meg. A jegyeken lévő fogási kvóták sem napi, sem éves vonatkozásban nem vonhatók össze.
 • Az a horgász, aki éves területi jegyével elérte az egy halfajra vonatkozó éves kvótát (felnőtt 40 db), az éves 100 darabos összes kvóta figyelembevételével újabb 40 darab elvitelére jogosító kiegészítő jegyet válthat. Ez a kiegészítő jegy az alapjegyhez csak egyszer váltható meg és csak azzal együtt érvényes. 

 

GYERMEK horgász: hároméves kortól a 15. életévének betöltése évének december 31. napjáig.

 • Gyermek általános jeggyel a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal (egy csalival vagy műcsalival) szerelt készséggel darabszám-korlátozás alá eső halakból vagy amurból napi 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg, évente darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból összesen 15 darab, ebből fajonként maximum 5 darab tartható meg. A naponta megtartható összes őshonos halfajok mennyisége 8 kg. Gyermekhorgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.
 • Gyermek úszós jeggyel a HECSMSZ vízterületein egy úszós készséggel szabad horgászni, ott keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg naponta. A tagegyesületek vizein és más vízterületeken a jegyet kiállító vízkezelő szerv helyi horgászrendje az irányadó.

 

IFJÚSÁGI horgász a 12 életévét betöltött horgász, ha horgászvizsgával rendelkezik (15 év betöltése után kötelező a horgászvizsga letétele) 18. születésnapja évének december 31-ig , illetve nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató horgász a 22. életévének betöltése évében december 31-ig.

 • Ifjúsági jeggyel a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, három horoggal szerelt készséggel, darabszám-korlátozás alá eső halakból vagy amurból napi 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen napi 3 kg, évente darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból összesen 30 darab, ebből fajonként maximum 15 darab tartható meg. A naponta megtartható összes őshonos halfajok mennyisége 8 kg.

 

A HECSMSZ 2021. évi Egységes Horgászrendje teljes terjedelmében itt olvasható!

 

 

HECSMSZ

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

 

 

  
© 2017-2020 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés