Halőrzés

 • Amennyiben a megyénk vizein olyan rendellenes tevékenységet tapasztal, ami Ön szerint sérti a horgászati, környezetvédelmi, hajózási szabályokat, kérjük értesítse Szövetségünk halőreit vagy a vízirendészetet.

Kérjük a bejelentése során jelölje meg a pontos helyszínt és ha ember élete, testi épsége van veszélyben, vagy közvetlen ilyen esemény bekövetkezése várható, erre külön hívja fel a figyelmet, hogy a mentők, vízimentők értesítése időben megtörténhessen.

Ha Ön rendelkezik képi rögzítésre alkalmas eszközzel, akkor lehetőség szerint készítsen felvételt!

 

Atkai Holt-Tisza
Szolgáltatási Központ és halőrház 
Térkép
 

Kovács András

+36(30) 655-3565

 

 Maty-éri víztározó, Gyálai Holt-Tisza
   Térkép                         
 Térkép 

Kovács Tibor

+36(30) 726-8088

Siklódi József

+36(30) 333-2981

 

 Tisza és mellékvizei 
Térkép

Dávid Imre
(halőri csoport vezető)

+36(30) 726-8228

Belovai Csaba (Algyő)

+36(30) 331-4498

Berta József (Körtvélyes)

+36(20) 424-2732

Deák Gábor (Csongrád)

+36(30) 676-0513

Donka Imre (Csongrád)

+36(30) 341-0798

Széll Ádám (Maros)

+36(30) 427-0706

Varga Zoltán (Szeged)

+36(30) 726-7919

Vida József (Mindszent)

+36(30) 111-8470
 
Békés vármegyei vizek - KHESZ vízterületei:
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

HALŐRÖK JOGAI

2016. januárjától a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége által haszonbérelt halgazdálkodási vízterületek száma jelentősen megnövekedett. A mintegy 3030 ha kiterjedésű 10 szövetségi vízterületen 11 fő főállású, alkalmazásban lévő, rendészeti jelvénnyel és szolgálati igazolvánnyal rendelkező hivatásos halőr teljesít halőrzési feladatokat. Munkájukat számos, szintén rendészeti vizsgával rendelkező hivatásos halőr és társadalmi halőr segíti, akik önkéntes munkájukkal támogatják a halászati őrzést és a vizek rendjét.

A hivatásos halőrök és a horgászok közötti jó együttműködés elősegítése céljából nem árt ismertetni a hivatásos halőrök jogszabályban foglalt intézkedési jogosultságait. Főként annak tükrében, hogy a tavalyi évhez képest a Szövetség által haszonbérelt halgazdálkodási vízterületek száma jelentősen megnövekedett, és olyan vízterületek is kerültek a Szövetség kezelésébe, melyeken korábban a Tisza Halászati Szövetkezet volt a halgazdálkodásra jogosult.

Az új halgazdálkodási jogszabály, a rendészeti törvény igen széles jogkört biztosít a hivatásos halőrök számára, így a halászati őrzés körülményei megváltoztak, a hivatásos halőrök hatásköre kibővültek. A horgásztársadalomnak szükséges tudni, hogy mi várhat rájuk a vizeken, vízpartokon abban az esetben, ha hivatásos halőri ellenőrzés alá vonják őket horgászat közben.

Érdemes tudni, hogy a hivatásos halőrnek, mint rendészeti feladatot ellátó személynek:

 1. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) vonatkozó rendelkezései mellett
 2. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: rendészeti törvény), valamint

 

A Hhvtv. szerint a vízen vagy a vízterület partján tartott ellenőrzés során a hivatásos halőr jogosult:

 • azt a személyt, aki a halgazdálkodási vízterületen, annak partján halászik, horgászik, hal kifogására irányuló tevékenységet végez vagy ahhoz előkészül, a halfogásra jogosító okmányok bemutatására felszólítani,
 • a halászó, horgászó személyt a birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani, a jogosultság hiányában kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartani,
 • a kifogható mérettartományon kívüli (méreten aluli vagy felüli), a területi jegyen meghatározott mennyiségen felüli, a tilalmi időben kifogott, valamint a védett halat és más hasznos víziállatot a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében a Rendészeti törvény szerint elvenni (pl. halászati szakértői vizsgálat céljából),
 • horgászati vagy halászati jogsértő cselekményt elkövető, helyi horgászrendet megsértő személytől a területi jegyet elvenni és azt a halgazdálkodásra jogosultnak haladéktalanul megküldeni.
 • A hivatásos halőr az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, állami halászjegyet elveheti attól a személytől, aki:
  • tiltott eszközzel vagy tiltott módon horgászik vagy halászik (ideértve a megengedettnél több horgászkészség vagy halászeszköz használatát),
  • nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen területi jegy nélkül horgászik vagy halászik,
  • kíméleti területen horgászik vagy halászik,
  • tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogja,
  • védett hal egyedét kifogja,
  • általános tilalmi időben horgászik vagy halászik,
  • a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegi, vagy
  • a fogási naplóba rögzítendő fogás bejegyzését elmulasztja.

 

A fentieken túl a rendészeti jelvénnyel és szolgálati igazolvánnyal rendelkező hivatásos halőr jogosult a működési területén kívüli nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen is eljárni, azaz olyan halgazdálkodási vízterületen is folytathat ellenőrzést, amelynek nincsen halgazdálkodásra jogosultja (területi jegy kibocsájtója).

A hivatásos halőr az előbb taglalt jogain kívül az intézkedés során a rendészeti törvény szerint

 • az ellenszegülés megtörése érdekében testi kényszert vagy vegyi eszközt alkalmazhat,
 • a jogellenes cselekményen elkövetésével tetten ért (pl. jogosulatlan horgászat/halászat) személyt, ha nem igazolja személyazonosságát a rendőrhatóság kiérkezéséig – de legfeljebb két óra időtartamra – visszatarthatja,
 • a jogellenes cselekmény elkövetésével tetten ért személytől az elkövetéshez használt bizonyítékként felhasználható eszközt a rendőrségnek, a halgazdálkodásra jogosultnak, vagy az eljáró hatóságnak történő átadásig átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elveheti,
 • a jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személy személyazonosító adatait, lakó- vagy tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének adatait kezelheti (jegyzőkönyvbe rögzíti),
 • a jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személy ruházatát, csomagját és járművét átvizsgálhatja, valamint járművét feltartóztathatja abban az esetben, ha feltételezhető, hogy abban jogellenesen megszerzett dolog (nem feltétlenül kell horgászathoz, vagy halászathoz kapcsolódnia) található.

 

A hivatásos halőr a Hhvtv.-ben foglalt jogsértő cselekmények tekintetében a helyszínen bírságot nem szabhat ki, az általa készített jegyzőkönyveket a Szövetség vezetése megvizsgálja, majd továbbítja az elkövető lakóhelye szerinti illetékes halgazdálkodási hatóság felé, ahol a halgazdálkodási felügyelő döntést hoz a jegyzőkönyv alapján, mely döntésről határozatban értesíti a feleket.

Helyi horgászrend megsértése esetén a jegyzőkönyvet a Szövetség vezetése a horgász egyesületéhez továbbítja, ahol a fegyelmi bizottsága elé kerül, aki dönt arról, hogy a jegyzőkönyv alapján az ellenőrzés alá vont személyt írásbeli figyelmeztetésben részesíti, vagy a területi jegy bevonása mellett bizonyos időtartamra eltiltja a Szövetség vizein történő horgászattól. A fegyelmi bizottság olyan esetben is hozhat elmarasztaló döntést, amelynek során nem feltétlenül a helyi horgászrend került megsértésre, de indokolt az elkövető felelősségre vonása (pl. tiltott módon történő horgászat, vagy az intézkedés lefolytatásának akadályozása).

A hivatásos halőr rendészeti feladatot ellátó személyként büntető jogi felelősségének tudatában végzi feladatát, ezért sohasem az erődemonstráció, a megfélemlítés, a horgászokkal szembeni kiszúrás vezéreli tetteit. A jegyzőkönyv felvétele soha nem történik ok nélkül. Természetesen a horgászt az igazoltatás során is megilleti az emberhez méltó bánásmód, a megfelelő hangnem, a jogszerű és szakszerű intézkedés lefolytatása, a korrekt tájékoztatás. Ezzel szemben az ellenőrzés során a horgász részéről is elvárható az együttműködő magatartás.

A HECSMSZ hivatásos halőrei kötetlen munkarendben végzik feladatukat, ezért ellenőrzés céljából bármelyik napszakban, bármelyik szövetségi vízterületen kérhetik a halfogásra jogosító okmányokat, és a horgászathoz kapcsolódó egyéb intézkedési jogosultságaikat is érvényre juttathatják.

A HECSMSZ hivatásos halőri csoportjának fő célja, hogy – megnövekedett jogköröket kihasználva – a szövetség kezelésében lévő vizek partján rend legyen, a jogkövető módon szabadidejüket eltöltő horgászok elégedetten, élményekkel gazdagabban távozzanak a vízpartról, és a szórakozásukat károsan befolyásoló „tilosban járók” eltűnjenek a vizekről.

Bízunk benne, hogy a horgászok és hivatásos halőrök között kialakul egy olyan kapcsolat, melyben egymást segítve tisztítják meg vizeinket azoktól, akik nem a „játékszabályok” szerint végzik tevékenységüket, bosszúságot okozva ezzel a szabályokat betartva kikapcsolódni, szórakozni vágyó horgásztársainknak.

HECSMSZ

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

Objektum koordináták: X: -, Y: -
Gyorskereső:

  
© 2017-2022 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége