Horgászok balesetbiztosítása


2019. január 1-től minden horgászkártyával rendelkező horgász automatikusan a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Balesetbiztosításának biztosítottjává válik. A Magyar Horgászkártya díjába épített biztosítás napi 24 órában nyújt fedezetet a MOHOSZ-hoz tartozó horgász-szervezetek, speciális jogállású tagok horgászati hasznosításában álló, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken bekövetkezett horgászat közbeni balesetek esetén a vonatkozó általános és különös balesetbiztosítási feltételekben foglaltak szerint.

FONTOS! 
Kárbejelentés A bekövetkezett halálesetet/balesetet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül, írásban be kell jelenteni a biztosítónak. 

A bejelentéshez szükséges nyomtatványok, bővebb információk a Mohosz horgászbiztosításról szóló tájékoztatójában található.

  • baleseti kárigazolás (MOHOSZ)
  • a balesetet szenvedett horgász baleset napjára vonatkozó érvényes területi horgászjegyének másolata/fotója
  • a balesetet szenvedett horgász fogási naplóban szereplő éves horgásznaptárának másolata/fotója
  • a biztosítotti minőséget igazoló érvényes horgászkártya másolata száma,
  • lakcímkártya és személyi igazolvány másolata,
  • baleseti halál esetén: halotti anyakönyvi kivonat és a halottvizsgálati bizonyítvány másolata,
  • a biztosító által meghatározott egyéb dokumentumok
    (első szakorvosi ellátásról szóló orvosi igazolás, kórházi zárójelentés, műtéti leírás, kórházi igazolás a bennfekvés időtartamáról, rendőrségi jegyzőkönyv, amennyiben történt rendőrségi intézkedés), amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a szolgáltatás megállapításához szükségesek.

A biztosító a szolgáltatását valamennyi szükséges irat beérkezését követő 15 napon belül teljesíti. A szükséges dokumentumok beszerzésének és eljuttatásának költségei a biztosítottat terhelik. A szerződésből eredő biztosítási igények a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év után elévülnek.

 

 

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

  
© 2017-2022 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége