Magyarországon előforduló halak

 

Fogható őshonos halfajok:

 

Magyar név

Tudományos név

Fajlagos
Tilalmi időszak

Korlátozás
(legkisebb kifogható méret és naponta megtartható mennyiség)

 IUCN1

angolna

Anguilla anguilla

 -

 -

 -

CR

bodorka

Rutilis rutilus

 -

 -

 -

LC

vörösszárnyú keszeg

Scardinius erythrophthalmus

 -

 -

 -

LC

domolykó

Leuciscus cephalus

Április 15. - Május 31.

25 cm

3 kg

LC

jászkeszeg

Leuciscus idus

Április 15. - Május 31.

20 cm

10 kg

LC

szélhajtó küsz

Alburnus alburnus

-

-

10 kg

LC

dévérkeszeg

Abramis brama

-

-

10 kg

LC

lapos keszeg

Abramis ballerus

-

-

10 kg

LC

szilvaorrú keszeg

Vimba vimba

Április 15. - Május 31.

20 cm

10 kg

LC

karikakeszeg

Blicca bjoerkna

-

-

10 kg

LC

bagolykeszeg

Abramis sapa Pallas

-

-

10 kg

LC

garda

Pelecus cultratus

Április 15. - Május 31.

20 cm

10 kg

 

compó

Tinca tinca

Május 2. - Június 15.

25 cm

3 db

LC

paduc

Chondrostoma nasus

Április 15. - Május 31.

20 cm

10 kg

LC

márna

Barbus barbus

Április 15. - Május 31.

40 cm

3 db

LC

ponty

Cyprinus carpio

Május 2. - Május 31.

30 cm

3 db

VU

harcsa

Silurus glanis

Május 2. - Június 15.

60 cm

3 db

LC

csuka

Esox lucius

Február 1. - Március 31

40 cm

3 db

LC

sebes pisztráng

Salmo trutta fario

Október 1. - Március 31.

22 cm

3 db

LC

menyhal

Lota lota

-

25 cm

3 kg

LC

csapósügér

Perca fluviatilis

Március 1. - Április 30. 

-

3 kg

LC

fogassüllő

Sander lucioperca

Március 1. - Április 30. 

30 cm

3 db

LC

kősüllő

Sander volgensis

Március 1. - Április 30. 

25 cm

3 db

LC

balin

Aspius aspius

Március 1. - Április 30. 

40 cm

3 db

LC

 

Nem fogható őshonos halfajok:

 

kecsege

Acipenser rutenus

-

50 cm

-

VU

széles kárász

Carassius carassius

-

20 cm

-

LC

vágó durbincs

Gymnocephalus cernua

-

-

-

LC

 

Idegenhonos halfajok:

 

Magyar név

Tudományos név

Invazív2 Jövevény3 Honos IUCN1

lénai tok

Acipenser baerii

   

Ázsia

EN

lapátorrú tok

Polyodon spathula

 

 

É-Amerika

VU

amur

Ctenopharyngodon idella

 

 

Ázsia

EN

fekete amur

Mylopharyngodon piceus

 

 

Ázsia

DD

razbóra

Pseudorasbora parva

 

 

Ázsia

LC

ezüstkárász

Carassius auratus gibelio

X

 

Ázsia

LC

fehér busa

Hypophthalmichthys molitrix

X

 

K-Ázsia

NT

pettyes busa

Hypophthalmichthys nobilis

X

 

D-Ázsia

DD

törpeharcsa

Ameiurus nebulosus

X

 

É-Amerika

LC

fekete törpeharcsa

Ameiurus melas

X

 

É-Amerika

LC

pettyes harcsa

Ictalurus punctatus

 

 

É-Amerika

LC

afrikai harcsa

Clarias gariepinus

 

 

Afrika

LC

pataki szajbling

Salvelinus fontinalis

 

 

É-Amerika

NA

szivárványos pisztráng

Oncorhynchus mykiss

 

 

É-Amerika

LC

tüskés pikó

Gasterosteus aculeatus

 

X

É-Amerika

LC

naphal

Lepomis gibbosus

 

 

É-Amerika

LC

pisztrángsügér

Micropterus salmoides

 

 

É-Amerika

LC

tarka géb

Proterorhinus semilunaris

 

X

Eurázsia

LC

folyami géb

Neogobius fluviatilis

 

X

Eurázsia

LC

fekete szájú géb

Neogobius melanostomus

 

X

Eurázsia

LC

kaukázusi törpegéb

Knipowitschia caucasica

x

X

Eurázsia (Fekete tenger)

LC

Kessler-géb

Ponticola kessleri

 

X

Eu (Duna)

LC

amuri géb

Percottus glehni

X

 

Távol-Kelet

LC

 

Fokozottan védett és védett halfajok:

 

Magyar név

Tudományos név

IUCN1

Státusz4

Eszmei érték (Forint)

tiszai ingola

Endontomyzon danfordi

LC

FV

250 000

dunai ingola

Eudontomyzon mariae

LC

FV

100 000

viza

Huso huso

CR

V

50 000

vágó tok

Acipenser gueldenstaedti

CR

V

50 000

sima tok

Acipenser nudiventris

CR

V

50 000

sőregtok

Acipenser stellatus

CR

V

50 000

dunai nagyhering

Alosa immaculata

EN

V

5 000

leánykoncér

Rutilus pigus

LC

V

10 000

gyöngyös koncér

Rutilus frisii

LC

V

5 000

nyúldomolykó

Leuciscus leuciscus

LC

V

10 000

vaskos csabak

Leuciscus souffia

LC

V

10 000

fürge cselle

Phoxinus phoxinus

LC

V

10 000

kurta baing

Leucaspius delineatus

LC

V

10 000

sujtásos küsz

Alburnoides bipunctatus

LC

V

10 000

Petényi-márna (magyar márna)

Barbus meridionalis

NT

FV

100 000

fenékjáró küllő

Gobio gobio

LC

V

10 000

halványfoltú küllő

Gobio albipinnatus 

LC

V

10 000

homoki küllő

Gobio Kessleri

LC

FV

100 000

felpillantó küllő

Gobio uranoscopus 

LC

FV

100 000

 

szivárványos ökle

Rhodeus sericeus

LC

V

5 000

réti csík

Misgurnus fossilis

LC

V

10 000

vágó csík

Cobitis taenia

LC

V

10 000

 

törpecsík
(kőfúró csík)

Sabanejewia aurata

LC

V

10 000

 

kövicsík

Barbatula barbatula

LC

V

10 000

 

lápi póc

Umbra krameri

VU

FV

250 000

pénzes pér

Thymallus thymallus

LC

V

5 000

dunai galóca

Hucho hucho

EN

FV

100 000

botos kölönte

Cottus gobio

LC

V

50 000

cifra kölönte

Cottus poecilopus

LC

V

5 000

széles durbincs

Gymnocephalus baloni

LC

V

5 000

 

selymes durbincs

Gymnocephalus schraetser

LC

V

50 000

magyar bucó

Zingel zingel

LC

FV

100 000

német bucó

Zingel streber

LC

FV

100 000

 

1:IUCN: Természetvédelmi Világszövetség (World Conservation Union vagy International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) a természeti értékek megőrzésére létrehozott nemzetközi szervezet. 

2:Invazív fajok: azok a gyorsan terjedő, nem őshonos fajok, amelyek nagy része szándékos betelepítés eredménye (pl. ellenállóbb, gyorsabban növő fák, haszonnövények, dísz- vagy haszonállatok stb.), de jelentős mennyiségű idegen faj érkezik véletlenszerűen (pl. konténerekben, hajókra tapadva) illetve megtelepedhetnek kertekből, akváriumból való kiengedés vagy kiszabadulás útján is.

3:Jövevény fajok: (adventív fajok) Adott területtel nem érintkező areákból: szándékosan betelepített, vagy akaratlanul behurcolt.

4:Státusz: Természetvédelmi státusz (13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről)

 

IUCN kategóriák:

EX (Extinct) – Kihalt

EW (Extinct in the Wild) – Vadon kihalt

CR (Critically Endangered) – Súlyosan veszélyeztetett

EN (Endangered) – Veszélyeztetett

VU (Vulnerable) – Sebezhető

NT (Near Threatened) – Mérsékelten fenyegetett

LC (Least Concern) – Nem fenyegetett

DD (Data Deficient) – Adathiányos

NE (Not Evuluated) – Felméretlen

 

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

  
© 2017-2022 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége