Töltésközlekedési szabályok

A töltésközlekedési engedélyek kiváltásának lépései: 

1. A töltésen való közlekedéshez történő hozzájárulások kizárólag kérelemre adhatók ki. A kérelem a sorszámozott töltésközlekedési engedély nyomtatványok részét képezi.

2. Töltésközlekedési engedélyt és kérelmet a: 

 • Szegedi Szakaszmérnökségen (6753 Szeged-Tápé, Folyamos telep)
 • Csongrádi Szakaszmérnökségen (6640 Csongrád, Szentesi út 1.)
 • Szentesi Szakaszmérnökségen (6600 Szentes, Kiss Bálint utca 13.)

  továbbá az ATIVIZIG-el erre vonatkozóan megállapodással rendelkező személyeknél, jelenleg:
 • Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségénél (6721 Szeged, Bocskai utca 2)
 • Szegedi Herman Ottó Horgászegyesületnél (6725 Szeged, Szentháromság utca 63.)
 • Szegedi Szőke Tisza Horgászegyesületnél (6721 Szeged, Felső Tisza part 19-20.)
 • László István Honvéd Sporthorgász Egyesületnél (6800 Hódmezővásárhely, Dr Rapcsák András út 24.)
 • Czeroczki Zoltán horgászboltja (6800 Hódmezővásárhely, Kaszap utca 21.)

lehet benyújtani (nyomtatvány részeként kitölteni) és vásárolni.

A töltésközlekedési engedély
(kivonat)

A töltésközlekedési engedély az árvízvédelmi töltéseken koronáin árvízmentes időszakban segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, személygépkocsival, lassú járművel, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú tehergépjárművel, valamint állati vontatású járművel történő közlekedésére jogosítja fel az engedélyt kiváltó személyt.

Az ATIVIZIG éves, az Igazgatóság logójável ellátott nyomtatványon (kártyán) ad ki töltésközlekedési engedélyt.

A töltésközlekedési engedély tartalma: 

- az igénybe vehető töltésszakaszok tkm szelvényekkel történő lehatárolása (ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő töltésszakaszok)

- a jármű forgalmi rendszáma, ennek hiányában a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomba tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 27.§-ban szabályozott hatósági jelzése, utánfutó megléte/használata,

- az engedély időtartama (kezdő dátum)

- az engedélyes tájékoztatása arról, hogy az Igazgatóság a vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei miatt a töltésen való közlekedést korlátozhatja, vagy megtilthatja.

Nem adható ki töltésközlekedési engedély:

- sportcélú járművek (pl. quad, cross)

- díszburkolattal ellátott töltés-szakaszokra,

- árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszokra az I. fokú árvízvédelmi készültség kivételével,

- jármű közlekedésre alkalmatlan töltésszakaszokra, főleg ha az a töltés állagát is veszélyezteti,

- azokra a töltésszakaszokra, amelyekkel párhuzamosan kialakított út áll rendelkezésre, 

- abban az esetben ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen és védősávon kívül, más úton is megközelíthető

 

Engedély nélküli lehet közlekedni a töltéseken és a védősávon árvízmentes időszakban:

- kerékpárral, emberi erővel hajtott, vagy vont járművel,

- a töltésfenntartás, karbantartás, fejlesztés céljából a töltésen közlekedő gépekkel,

- a kaszálóbérleti szerződés szerint, a szerződés időtartama alatt, a töltések kaszálását és a széna összegyűjtését végző gépekkel és járművekkel, a védmű károsítása nélkül

- a közútként is funkcionáló töltéseken

Kérjük az engedéllyel rendelkező személyek tartsák be a töltésközlekedési engedély kötelességeit.

Az engedélyes kötelességei: 

 • Töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért óvatosan, mindig a látási viszonyoknak és a töltés állapotának megfelelően - különös figyelemmel a porképződésre - kell közlekedni.
 • A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be kell tartani.
 • A védtöltéseken koronaszélességének többsége 3,0 m vagy ennél keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a szembejövő forgalomra.
 • A töltésen közlekedni esős, havas időben átázott burkolatlan földkoronájú töltések esetében tilos!
 • Burkolt töltéskorona esetében esős, havas időben az időjárási - és látási viszonyoknak megfelelően szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti.
 • Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek!
 • Tilos a töltésrézsűn, padkán és előtéren közlekedni, parkírozni. A töltéskoronán és a kétoldali útpadkán történő parkolás tilos.
 • Tilos zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a töltésrézsűn történő megkerülése.
 • Az engedélyes csak saját felelősségére közlekedhet a töltésen. Az esetleges balesetekért, a járműben vagy rakományban keletkezett károkért, illetve személyi sérülésért az igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal.
 • A töltésen való közlekedéssel az engedélyes semminemű kárt a töltéstestben, (töltéskorona burkolatban, stabilizációban) annak tartozékaiban nem okozhat. Ha ez valamilyen okból mégis előfordul, a kárt köteles helyreállítani, vagy megtéríteni. Ennek elmulasztása esetén engedélyező az engedélyes terhére a munkát elvégezheti. Amennyiben károkozása súlyosabb, vagy az a védmű szándékos cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után.
 • A kérelmező köteles az engedélyt a töltésen való közlekedéskor a járműre jól láthatóan kitenni, ennek hiányában a töltésen nem közlekedhet.
 • Az engedély másra nem ruházható át, csak a feltüntetett járműre érvényes.
 • A töltésen való közlekedést és az engedélyt az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet az engedélyes köteles felszólításra a helyszínen bemutatni. Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül.
 • Az engedélyes köteles a töltésen való közlekedés szabályait betartani és a védtöltés, illetve tartozékainak jó állagát megőrizni. A kérelmező köteles a töltés állagára, minőségre, a töltésre vonatkozó forgalmi táblákra, jelzésekre figyelemmel megválasztani a sebességet. Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül a töltések védképességének megőrzése, karbantartási munka, vagy egyéb indokkal, a töltésen történő közlekedést korlátozza, megtiltsa.
 • Amennyiben közlekedésével a hozzájárulásban meghatározott előírásokat nem tartja be, akkor az őrszemélyzet vagy az ellenőrzésre jogosult a hozzájárulást bevonhatja és kezdeményezheti a szabálysértési eljárás megindítását.

2023-ban váltható töltésközlekedési engedélyek:

 • kedvezményes (3.500 Ft);
 • teljes árú (7.000 Ft).

Érvényessége a kiváltástól számított, 2024. január 31.-ig

 

 

 

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

  
© 2017-2022 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége