Az Állami Horgászvizsgáról…

Február végétől megyénkben is újra elindult a horgászvizsgáztatás.

hal védelméről és a halgazdálkodásról szól 2013.évi CII. törvény 40. § (9) bek., és a 63. § (5) bek. b) pont bh) alpontban foglaltak szerint az állami horgászvizsga megszervezése, lebonyolítása, közreműködési megállapodás megkötése, a vizsgáztatásra való feljogosítás, a vizsgázottak és vizsga alól mentesítettek nyilvántartása, vizsgabizottsági tagok képesítési, személyi megfelelőségi vizsgálata és nyilvántartása a Magyar Országos Horgászszövetség közfeladat ellátási kötelezettségi körébe került.

A MOHOSZ e kötelezettségét az általa megbízott tagszervezeteken keresztül, a Horgász-Informatikai Rendszer (HORINFO) HORGÁSZVIZSGA moduljának beindításával és folyamatos működtetésével látja el. Az MOHOSZ és a HECSMSZ  a vizsgarendszer bevezetése előtt informatikai "okos" eszközök beszerzésének támogatásával megteremtette a szükséges informatikai háttért a vizsgabizottságok részére. 

Szövetségünk mint a Csongrád-Csanád megyei horgászvizsga koordinátor, és az arra megbízott tagegyesületeivel közvetlenül vizsgáztató szervezetként vesz részt a horgászvizsgáztatásban.

 

A horgászvizsga elektronikus módon (okos-készülék segítségével: számítógép, tablet, okostelefon) a HOrINFO vizsgarendszerén keresztül zajlik. Az előzetes regisztrációt (www.mohosz.hu) majd vizsgára jelentkezést követően a személyes megjelenés továbbra is szükséges! A vizsgázó az általa kiválasztott vizsgabizottság meghirdetett időpontjában - a vizsga kezdése előtt legalább 10 perccel - megjelenik és a helyben biztosított vagy saját okos-készülék segítségével ad számot horgászati, halismereti tudásáról.

Megyénkben összesen tíz vizsgabizottság, 10 helyszínen tart rendszeresen horgászvizsgát.

(Előzetes egyeztetést követően továbbra is lehetőség nyílik kihelyezett vizsgák lebonyolítására is.)

 

Jelen összeállításunkkal a vizsgára készülőknek szeretnénk segítséget nyújtani az új, elektronikus vizsgarendszerben való eligazodáshoz.

 

Horgász vizsgázni szeretnék, hogyan tehetem? 

 

A horgászvizsgáról általában

2019. január 1-jén hatályba lépett a hal védelméről és a halgazdálkodásról szól 2013.évi CII. törvény módosítása, mely alapján a horgászvizsga 2019 január 1-től mindenki számára díjmentes, azonban horgászvizsgára jelentkezni kizárólag 10 éves életkor betöltése után lehet.

További fontos változás, hogy a horgászvizsgáztatás lebonyolításáért felelős szervezetként a fenti jogszabály a halgazdálkodási hatóság helyett a Magyar Országos Horgász Szövetséget jelölte ki, amely vizsgaszabályzatában a horgászvizsgán való részvételt a HORINFO rendszerében történt sikeres horgászregisztrációhoz köti.

   

 HORGÁSZREGISZTRÁCIÓ 

 

A regisztráció elvégezhető otthonról egyénileg online, de lehetőség nyílik arra is, hogy az egyesületi ügyintézők segítségét kérjék.

A regisztrációval létrejön egy egyéni Horgász profil (személyes profil) amelyben a horgász adatai, leadott és feldolgozott fogási naplói kerülnek tárolásra és számos horgászattal kapcsolatos lehetőséget kínál. Például: verseny nevezések, Ma-Hor előfizetés, otthoni online jegyvásárlás, központi hírlevelek, stb.

A 15. életévüket tárgyévben betöltő személyeknél kötelező a Magyar Horgászkártya igénylése is, melynek ára 2.200,- Ft.

 


FONTOS!
 
A felhasználó azonosító és a jelszó megjegyzése!

Önálló online regisztráció esetén a felhasználói azonosító a megadott e-mail cím lesz, míg a jelszót szintén mindenki maga adja meg a regisztráció során.

Egyesületnél történt regisztráció esetén, az egyesületben kinyomtatott nyilatkozaton található a felhasználói azonosító. A jelszó pedig a 2019. augusztus előtt regisztráltak esetében az adószám, a később - 2020-tól -  regisztráltak esetében a nagy kezdőbetűvel írt vezetéknév egyben a születési évvel. Aki elvesztette nyilatkozatát, így nem ismeri felhasználói nevét, az keresse fel a regisztráció helyszínét, vagy a HECSMSZ irodáját.

 

 

A horgászvizsgára való jelentkezés lépései

 

1. Jelentkezzünk be a HORONFO rendszerben a személyes profilunkba a Horgászregisztráció során megadott felhasználó azonosítóval és a jelszóval.

 

2. Bejelentkezést követően az alábbi képernyőkép jelenik meg, ott kattintsunk a bal oldali menüsorban a „Tagságok és Engedélyek menüpontra, hogy elérjük a „Vizsgák menüpontot.

 

 

3. A „Tagságok és Engedélyek menüpontra történő kattintás után megjelenő képernyőképen válasszuk ki a „Vizsgák menüpontot!

 

 

4. A „Vizsgák menüpontra kattintva, az előtűnő újabb felületen a bal oldali narancssárga mezőben található „Időpontfoglalás gombot kiválasztva elérhetővé válnak a különböző vizsgabizottságok, és az általuk meghirdetett vizsgaidőpontok.

 

5. Ezen az oldalon a keresőmezőbe a „HECSMSZ szót beírva, majd a kék mezőben lévő „Keresés-re kattintva kizárólag a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége és tagegyesületei vizsgabizottságai, illetve az általuk meghirdetett vizsgaidőpontok jelennek meg.

 

 

 

6. A megjelenő HECSMSZ vizsgabizottságok és vizsgaidőpontok közül a számunkra megfelelőt a „Részletek” funkciógomb megnyomásával választhatjuk ki.

 

 

7. A következő felületen – vizsga helyszíne és pontos időpontja mellett - a vizsgára való jelentkezésünket a narancssárga mezőben található „Vizsga jelentkezés gombra kattintva lehet véglegesíteni.

 

A vizsgabizottságok által közzétett vizsgaalkalmakra a vizsgát megelőző napig lehet feliratkozni.

Kérjük az adat egyeztetés lebonyolítása érdekében a vizsga megkezdése előtt legalább 10 perccel szíveskedjenek megjelenni!

 

 

Hogyan tudok felkészülni a horgászvizsgára?

A horgászvizsga felkészülést szolgáló elsődleges tananyag a HORINFO rendszer Vizsga menüpontjából letölthető. Illetve az ugyanitt található Gyakorlás-ra kattintva próbavizsgát tehetünk, melynek eredménye ugyan nem számít bele a vizsgába, de a felkészülést kiválóan szolgálja. 

 

 

A horgászvizsga menete röviden

A horgászvizsga a meghirdetett időpontban pontosan kezdődik. A személyazonosság ellenőrzését követően minden vizsgázó kap egy okos-készüléket (igény esetén saját készülék is használható), amelyen elvégezhető az online vizsgaprogram.

A vizsgázó a helyben kapott, vagy hozott okos-készüléken belép a személyes profiljába, ahol a vizsga tesztsora a vizsgabiztosok által történő adategyeztetés után megkezdhető.

FONTOS, hogy a vizsgázó tudja a saját felhasználói azonosítóját és jelszavát, enélkül nem tudja elindítani és teljesíteni a vizsgát.

 

A vizsga 45 kérdésből tevődik össze, mely kérdések lefedik a vonatkozó jogszabályokban, valamint az Országos Horgászrendben foglalt horgászatra vonatkozó szabályok mellett a magyar halfauna ismeretét is. A kérdések teszt jellegűek, tehát minden kérdésre három válasz lehetőség közül kell kiválasztani a helyeset. A horgászvizsga 30 kérdés (66,6%) helyes megválaszolásával tekinthető sikeresnek, az ezalatt teljesítő horgászjelölteknek a vizsgát meg kell ismételni.

 


A kérdések megválaszolására 60 perc áll rendelkezésre, ezt követően már a rendszer nem engedi a vizsga folytatását. Sikeres vizsga esetén a vizsgabizonyítvány automatikusan elérhető a HORINFO rendszer horgászvizsgákat tartalmazó adatbázisába és a személyes profilba, ezért az állami horgászjegy igénylésekor azt már nem kell magunkkal vinni. Külön kérésre azonban a vizsgabizottságtól elkérhető egy kinyomtatott példány.

  FIGYELEM!

A horgászvizsgán bármilyen elektronikus vagy írott segédanyag használata a vizsgáról való kizárást vonja maga után.

 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk!

 

HECSMSZ

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

  
© 2017-2022 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége