Egységes Horgászrend

Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ)

EGYSÉGES HORGÁSZREND 2021.

 

Érvényes a HECSMSZ kezelésében lévő, alábbi nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken.

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Tisza-folyó

06-003

Atkai-holtág

06-031

Körtvélyesi-holtág

06-008

Maros-folyó

06-004

Maty-éri víztározó

06-032

Akolszögi-holtág

06-009

Hármas-Körös-folyó

06-005

Gyálaréti-holtág

06-007

Algyői-főcsatorna

06-024

 

A HECSMSZ kezelésében lévő valamennyi vízterület vonatkozásában a HECSMSZ Egységes Horgászrendje a Halgazdálkodásról és a Halvédelemről szól 2013. évi CII. szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben megállapított általános szabályoktól – a törvény felhatalmazása alapján – eltérő rendelkezéseket tartalmaz, ezért a területi jegy megváltása és a halfogási tevékenység megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el és tanulmányozza át a horgászrend tartalmát, mert annak megsértése hátrányos jogkövetkezményekkel járhat.

 

1. Általános, minden vízterületre érvényes rendelkezések 

1.1. Tilos horgászni:

 • az adott napra megengedett és megtartott összes őshonos halmennyiség (felnőtt horgász esetében 15 kg, kedvezményezett horgász esetében 8 kg) után,
 • versenyek, telepítések miatt, illetve egyéb okokból elrendelt részleges és teljes horgászati tilalom idején és helyén, esetenként táblákkal megjelölt helyeken,
 • szemetes helyen. Továbbá tilos cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe dobni, vagy a parton szétszórni! A horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemetelt volna.

1.2. Tilos továbbá:

 • a 40 cm-nél kisebb süllőt megtartani,
 • a 15 cm-nél kisebb dévér-, lapos, bagoly keszeget és sügért megtartani, 15 cm alatt ezekkel csalizni,
 • a távirányítású etetőcsónakot használni, a horgászhelyet, etetett helyet megjelölni, bóját használni (kivéve a külön jelölt bojlis horgászhelyeket),
 • november 02. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében a halfogási tevékenységhez szonárt, halradart használni,
 • a felszerelést, csalizott horgot (úszva, gumiruhában, csónakkal, távirányítású hajóval, drónnal, vagy bármilyen arra alkalmas eszközzel) behordani,
 • a bevetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni, a felügyeletét másra bízni,
 • a megtartott halat eladni, a vízterületen cserélgetni, elajándékozni, ajándékként elfogadni,
 • a horgászhelyet a meglévő útvonalakon kívül máshonnan megközelíteni,
 • felázott földutakra (amíg a kerék szedi a sarat) járművel ráhajtani,
 • a természetvédelmi oltalom alatt álló területre háziállatot (kutyát) bevinni, ott fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a védett állatfajok élettevékenységét zavarni, a vízparti növényzetet, nádat, sulymot irtani!

1.3. Egyéb általános szabályok:

 • HECSMSZ területi horgászjegy az adott évre kiadott állami horgászjeggyel, fogási naplóval és Magyar Horgászkártyával rendelkező tagok részére állítható ki. A jegyen megnevezett vízterület(ek)en személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a mellékletként kiadott, az engedélyes által megismert és aláírt Egységes Horgászrenddel, a horgászatra vonatkozó jogszabályok és a helyi horgászrend betartása mellett kizárólag horgászatra jogosít.
 • A jegy ára nem tartalmaz más szolgáltatásokat, mint pl: szúnyog-, kullancsirtást, fűnyírás, vízinövényzet gyérítést, útjavítást és kátyúzást, szemét gyűjtést és elszállítást, WC telepítést és fenntartást, stb.
 • Az éves jegyek az állami horgászjegy érvényességi idejéig (jan.31.), a napi jegyek a rajtuk feltüntetett nap(ok)ra érvényesek.
 • Ha a halgazdálkodási hatóság bevonja, érvényteleníti a horgász állami horgászjegyét, úgy az ahhoz kiállított éves területi jegy is érvényét veszti.
 • Egy vízterületen, egy napon csak egy területi jegy használható.
 • A turista területi engedélyt, csak turista állami horgászjegyes horgászok válthatnak állami jegyük érvényességi idejében.
 • A HORINFO rendszerben kiváltott éves és kiegészítő jegyek kinyomtatása kötelező. A napi jegyek kinyomtatása nem kötelező, de a horgászrend megismerése és az ellenőrzés érdekében ajánlott. A napijegyet vásárlás után okostelefonra le kell tölteni. Az egyesületekben, bizományosoknál vásárolt területi jegyekhez előregyártott horgászrend kerül átadásra, melyek aláírása kötelező. Az online vásárolt területijegyek horgászrendjének kinyomtatása nem, részletes ismerete viszont kötelező.
 • Felnőtt horgász napi kvótája: a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darab, összesen 3 darab, tartható meg. A naponta megtartható összes őshonos halfajok mennyisége felnőtt horgász esetében 15 kg. Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt őshonos hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, illetve kedvezményezettek esetén 8 kg-ot, úgy azt a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie. A napi kvótán belül a menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.
 • Felnőtt horgász éves kvótája: A darab-szám korlátozással védett fajokból és amurból éves területi engedéllyel (összevont jeggyel is) összesen legfeljebb 100 db fogható ki, amelyből 40 db tartozhat egy halfajhoz. Az éves területi jegy a továbbiakban csak egyéb halfajok fogására, jogosít, amennyiben a horgász megtartotta a területi jegyében meghatározott darabszám-korlátozás alá eső halfajok és amur összes darabszámát.
 • Amennyiben a horgász éves területi jegye (két botos) mellett több vízre szóló, de ugyanoda is érvényes összevont jeggyel (pl: egybotos) is rendelkezik, akkor az adott vízről a két jeggyel is csak egy éves kvótának megfelelő halmennyiséget tarthat meg. A jegyeken lévő fogási kvóták sem napi, sem éves vonatkozásban nem vonhatók össze.
 • Az a horgász, aki éves területi jegyével elérte az egy halfajra vonatkozó éves kvótát (felnőtt 40 db), az az éves 100 darabos összkvóta figyelembevételével újabb 40 darab elvitelére jogosító kiegészítő jegyet válthat. Ez a kiegészítő jegy az alapjegyhez csak egyszer váltható meg.
 • Gyermek úszós jeggyel a HECSMSZ vízterületein egy úszós készséggel szabad horgászni, ott keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg naponta. A tagegyesületek vizein és más vízterületeken a jegyet kiállító vízkezelő szerv helyi horgászrendje az irányadó.
 • Gyermek általános jeggyel a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal (egy csalival vagy műcsalival) szerelt készséggel darabszám-korlátozás alá eső halakból vagy amurból napi 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg, évente darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból összesen 15 darab, ebből fajonként maximum 5 darab tartható meg. A naponta megtartható összes őshonos halfajok mennyisége 8 kg. Gyermekhorgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. A gyermek jegyek válthatók hároméves kortól a 15. életévének betöltése évének december 31. napjáig.
 • Ifjúsági jeggyel a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, három horoggal szerelt készséggel darabszám-korlátozás alá eső halakból vagy amurból napi 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg, évente darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból összesen 15 darab, ebből fajonként maximum 5 darab tartható meg. A naponta megtartható összes őshonos halfajok mennyisége 8 kg. Ifjúsági jegyet a horgász a 18. életévének betöltésének évében, illetve nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató horgász a 22. életévének betöltése évében válthat utoljára.
 • Kedvezményes jeggyel a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, három horoggal szerelt készséggel, darabszám-korlátozás alá eső halakból vagy amurból napi 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen napi 3 kg, évente darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból összesen 30 darab, ebből fajonként maximum 15 darab tartható meg. A naponta megtartható összes őshonos halfajok mennyisége 8 kg. Kedvezményes jegy váltására az állami horgászjeggyel rendelkező ifjúsági és a felnőtt horgászok jogosultak.
 • Napijegyek: (Folyók, Atka, Maty-ér, Körtvélyes, Akolszög, Algyői-főcs., Lisztes, Sárgás-Görbe) érvényességi ideje 24 órára szól, melynek kezdete és vége a váltás időpontjában a napijegyre feltüntetésre kerül, kivéve azokat a vízterületeket, időszakokat, ahol és amikor éjszakai horgászati tilalom van. Ott a kiadott napijegy csak a megjelölt napra érvényes. Napijeggyel 24 óránként az egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
 • Időszakos jegyek: (48, 72 órás és hétnapos) (Folyók, Atka, Maty-ér, Körtvélyes, Akolszög, Algyői-főcs., Lisztes, Sárgás-Görbe) érvényességi ideje 24 órás időintervallumú, melynek kezdete és vége a váltás időpontjában a napijegyre feltüntetésre kerül. Ahol nincs éjszakai horgászati lehetőség, az időszaki jegyek naptári napokra értelmezendők. Időszakos jeggyel 24 óránként az egy-egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
 • Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) a HECSMSZ vízterületein csak turista napijegyet válthat, annak birtokában egy darab (két horoggal szerelt) készséggel horgászhat és naponta darabszám-korlátozás alá eső halból vagy amurból 1 darabot, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen 3 kg-ot tarthat meg. Mozgó csónakból történő vontató, sleppelő horgászat kizárólag egy darab, kézbentartott készséggel megengedett.
 • Kötelező felszerelési tárgyak: 15 kg-ig mérő digitális mérleg, legalább 1 méteres mérőszalag, egy szemetes zsák, és kitörölhetetlen toll.
 • A fogási napló vezetése: A horgászat megkezdésekor annak napját tollal meg kell jelölni a fogási napló naptárában. Vízi járműből történő horgászat esetén ezt a vízi jármű indulásakor kell megtenni. 
  A megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső hal és amur fogásának helyét (vízterület neve, víztérkódja), dátumát (hónap, nap), időpontját (óra, perc) és mért súlyát kifogását követően azonnal, még a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak mért súlyát a horgászat végén, több napos horgászat esetén minden nap éjfélig egy tizedes jegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába beírni. A bejegyzések csak maradandó tintával, kitörölhetetlen tollal történhetnek. Amíg a horgász a horgászhelyén tartózkodik, külön-külön személyenként biztosított haltartóban egyszerre kétnapi kvótának megfelelő halmennyiséget tárolhat. Kettő, vagy több horgász közös zsákmánya egy haltartóban nem tárolható. Ha a horgász a horgászhelyét vagy a vízpartot elhagyja, köteles a saját zsákmányát magával vinni.
 • Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót legkésőbb február 28. napjáig kell leadni ott, ahol azt kiállították. A leadás előtt a naplóba bejegyzett horgászattal töltött napok számát a naptár alatt, valamint az éves fogási adatokat vízterületenként és halfajonként a napló hátuljában kötelező összesíteni.
 • Halvédelem: Darabszám-korlátozással védett halfajok: ponty, fogassüllő, kősüllő, csuka, harcsa, balin, márna, compó, sebes pisztráng.
 • A megfogott és megtartott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó minimumot. Tilos vágóhorgot használni, azt a horgászhelyen (csónakban) tartani. A darabszám-korlátozással védett halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező. A megtartott halakat maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni. Tilos a békéshalakat pányvázni, felbilincselni, azok élve tartásához kötelező a haltartó szák használata. A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott. A megtartani nem kívánt halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani a vízbe. A megtartott halak csak kíméletesen leölve szállíthatók. Kivéve azok a 30 cm-nél kisebb halak, amelyek élve tartásához megfelelő víz és oxigén ellátás biztosított.
 • Horogra kívülről és nem a fejrészen akadt halat megtartani tilos.
 • Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni tilos! Idegenhonos élő csalihallal csalizni kizárólag azon a vízterületen lehet, ahol az a csalihal kifogásra került.
 • A horgász felel az általa elfoglalt horgászhelyért, és felelőséggel tartozik az ott történt szabálytalanságokért is. A horgászat megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy van-e ott más személytől származó haltartó, esetleg bevetett készség. Ezek feltalálása esetén a hely elfoglalása előtt értesíteni kell a halőrt, vagy a rendőrhatóságot. Amennyiben ezt elmulasztja, az ellenőrzésre feljogosított személy úgy jár el, mintha az ott lévő tárgyak és halak a horgász tulajdonát képezné.
 • Horgászhely kivilágítása biztonsági okokból naplemente után a közvilágítással nem rendelkező partszakaszon kötelező (a világító patron használata önmagában nem elegendő). Pergetés során a fejlámpa használata kötelező.
 • Azokon a vízterületeken, ahol a móló elhelyezés engedélyezett, ott a mólókat lezárni tilos, azokon bárki horgászhat, azonban a móló névtábláján szereplő tulajdonos megérkezésével annak felszólítására a mólót át kell adni.
 • Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeleteinek betartásával lehet. Robbanómotorral meghajtott vízi jármű a folyók kivételével csak szolgálati céllal használható. A csónak kikötésére használt eszközöket a horgászat befejeztével a vízből el kell távolítani.
 • A horgász köteles a vízpartokon a köz- és magántulajdont kímélve, gazdasági eszközökben, terményben kárt nem okozva, körültekintően közlekedni. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.
 • A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni, szükség esetén, vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.
 • Az árvízvédelmi töltésen járművel csak az ATIVIZIG-től külön megváltott „Töltésközlekedési hozzájárulással” lehet közlekedni.

2. ATKAI-HOLTÁG (Víztérkód: 06 - 031) speciális horgászrendi szabályai

2.1. Megengedett a horgászat:

 • január 01-től – február 29-ig             06 órától – 20 óráig,
 • március 01-től – október 31-ig             00 órától – 24 óráig,
 • november 01-től – december 31-ig 06 órától – 20 óráig.

2.2. Tilos horgászni:

 • a fentiekben megállapított időpontokon túl,
 • a védett, kíméleti területen: a holtág északi végén, a Kis-Tisza-szigetre vezető hídtól, valamint a Sándorfalva külterület 0222 hrsz-ú csatorna torkolatától keletre lévő holtág részen partról és csónakból is,
 • a bojlis partszakasz jelölt helyei előtt csónakból,
 • a Kis-Tisza dűlőúttal nem rendelkező északi partján, valamint a zárógátjairól.

2.3. Egyéb előírások:

 • Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darabot, összesen 3 darabot, az Atkai éves jeggyel évente 100 db-ot, ebből fajonként 40 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg-ot tarthat meg.
 • Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal, a legkíméletesebben vissza kell engedni.
 • A horgászat során a merítőszákkal együtt előkészített pontymatrac használata kötelező.
 • Január 1-től február 29-ig, valamint november 1-től december 31-ig 20:30-tól 5:30-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni és csónakot használni is tilos.
 • A horgászhelyen halat tisztítani tilos!
 • Fajlagos tilalmi idő a holtágon pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.
 • Tilos a területre háziállatot (kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a parton, mólón sátrat állítani (kivéve sátras ernyő használata).
 • Bojlizás céljára jelölt horgászhelyek kerülnek kialakításra a Kis-Tisza-szigetének III. Kikötő és a Védett terület közötti partszakaszán. A jelölt helyeken csak előzetes bejelentkezés és helyfoglalás esetén, előre megváltott napijeggyel és hozzá csatolt horgászrenddel, fogási lappal lehet horgászni. A jelölt helyeken bojlizó horgászat közben a horgász egy bójával megjelölheti etetett helyét, a felszerelését behordhatja, ugyanakkor minden megfogott pontyot és amurt köteles sértetlenül, a legnagyobb gondosság mellett visszaengedni a holtágba. A horgász az etetett helyét úgy köteles kialakítani, hogy a szomszéd helyen tartózkodó horgászt ne zavarja.
 • Móló csak névtáblával felszerelve, az éves regisztrációs díj befizetése mellett tartható a holtágon.
 • Csónakot vízre bocsátani és használni, csak névtáblával ellátva, az éves Csónakos kiegészítő engedély kiváltása után lehet. Csónak csak az abban feltüntetett kikötési helyen tárolható. Időszakosan vízre bocsájtott csónak esetében Csónakos kiegészítő napijegy váltása kötelező. A csónakos horgászat eltérő horgászrendjét a Csónakos kiegészítő engedély tartalmazza.

3. MATY-ÉRi víztározó (Víztérkód: 06- 032) speciális horgászrendi szabályai

3.1. Megengedett a horgászat: a tározó Szeged város felöli oldalán (horgászoldal), továbbá a pálya üzemeltetőjének külön hozzájárulásával az üzemház és a céltorony közötti híd és a déli zárógát közötti partszakaszon,

 • január 01-től – február 29-ig             06 órától – 20 óráig,
 • március 01-től – október 31-ig             00 órától – 24 óráig,
 • november 01-től – december 31-ig        06 órától – 20 óráig.

3.2. Tilos horgászni:

 • a fentiekben megállapított időpontokon túl, továbbá a külön meghirdetett tilalmi időszakokban,
 • a tározó közforgalom elől elzárt partszakaszain, így az osztószigeten, az evezős pálya oldalán, az északi és a déli zárógátakon, valamint a hidakon,
 • esetenként sportrendezvények alkalmából, haltelepítések után, esetleges vízleeresztés  és vízfeltöltés időszakában, valamint egyéb okokból elrendelt részleges vagy teljes horgászati tilalom idején.

3.3. Egyéb előírások:

 • Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darabot, összesen 3 darabot, az Maty-éri éves jeggyel évente 100 db-ot, ebből fajonként 40 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg-ot tarthat meg.
 • Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.
 • A horgászat során a merítőszákkal együtt előkészített pontymatrac használata kötelező.
 • Fajlagos tilalmi idő a tározón pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.
 • A horgászhelyen halat tisztítani tilos.
 • Január 1-től február 29-ig, valamint november 1-től december 31-ig 20:30-tól 5:30-ig halfogásra alkalmas eszközzel, csalival a területen, továbbá az oda vezető utakon tartózkodni, a halakat etetni tilos.
 • Tilos főzsinórként fonott zsinórt használni, naponként 1 kg-nál több etetőanyagot bejuttatni, lékből horgászni, csónakot használni, egyéni horgászállást (stéget) létesíteni, horgászhelyet, etetett helyet megjelölni.
 • Tilos a területre háziállatot (kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a parton sátrat állítani (kivéve sátras ernyő használata).

4. GYÁLARÉTI-HOLTÁG Lisztes és Sárgás-Görbe – (Víztérkód: 06-007) speciális horgászrendi szabályai

4.1. Tilalmak:

 • Csak a szabad bejárással biztosított területekről lehet horgászni.
 • A Lisztesen a Röszkei Horgászegyesület által sorszámmal ellátott horgászhelyekre a mólóra szóló szabályok vonatkoznak: azokat tilos lezárni, bárki használhatja, de a helyet kiváltó horgász a naplója hátuljában regisztrált helyen előnyt élvez, megérkezésekor számára a helyet haladéktalanul át kell adni.

4.2. Általános szabályok:

 • Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darabot, összesen 3 darabot, az Lisztes vagy Sárgás éves jeggyel évente 100 db-ot, ebből fajonként 40 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 3 kg-ot, tarthat meg.
 • Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb pontyot és a 10 kg-nál nagyobb amurt. Az ilyen halakat kifogásuk után azonnal a legkíméletesebben vissza kell engedni.
 • A horgászat során a merítőszákkal együtt előkészített pontymatrac használata kötelező.
 • A horgászhelyen halat tisztítani tilos.
 • Csónakot vízre bocsátani csak a Lisztesen szabad. A csónak csak névtáblával ellátva, az éves Csónakos kiegészítő engedély kiváltása után használható és az abban feltüntetett kikötési helyen tárolható. Időszakosan vízre bocsájtott csónak esetében Csónakos kiegészítő napijegy váltása kötelező.
 • Móló nem létesíthető.
 • A csónakos horgászat eltérő horgászrendjét a Csónakos kiegészítő engedély tartalmazza.

5. Tisza-folyó és mellékvizeiCsongrád-megye - speciális horgászrendi szabályai

5.1. Érintett vízterületek:

 • Tisza-folyó Csongrád megyei szakasza és csatornák (Víztérkód: 06-003)
 • az országhatáron lévő 159,6 fkm-től a megye északi határán lévő 258 fkm-ig, (159,6- 164,1fkm között határvíz),
 • kivéve a tápéi Téli-kikötő, szegedi Medencés-kikötő, a Sasér területe, a Sulymos (Szarkás), a Saséri Tisza-szakasz jobb partja a 198-201,4 fkm között, a Labodári szakasz jobb partja a 227,8-230 fkm között és a jobb parton a Bordafoktól (227,8 fkm) északra 1000 m hosszan.
 • Maros-folyó (Víztérkód: 06-004)
 • a Tiszába való betorkolástól az országhatárig terjedő szakasza: 0-49,5 fkm (28,4-49,5 fkm között határvíz),
 • Hármas-Körös-folyó (Víztérkód: 06-005)
 • Csongrád megyei szakasza, a tiszai torkolattól Szelevény község keleti határán lévő gátőrházig (0-12 fkm),
 • és a KHESZ-szel együttműködve a jelzett határtól felfelé a 44. számú főút kunszentmártoni hídjáig (21 fkm),
 • kivéve az Iriszlói, a Malomzugi és a Brenazugi szentély jellegű holtágakat.
 • Körtvélyesi-holtág (Víztérkód: 06-008) LISHE együttműködéssel
 • kivéve a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig terjedő szakasza.
 • Akolszögi-holtág (Víztérkód: 06-009).
 • Algyői-főcsatorna (Víztérkód: 06-024)
 • kivéve az Irma-majori úti hídtól felfelé, nyugatra elterülő szakasz és a jobb parton, a Tisza töltésétől a Tökösi szivattyúig terjedő 340 m-es, a bal parton a Tisza töltésétől az első jelzőtábláig terjedő 60 m-es szakasz horgászat elől elzárt üzemi területe.

5.2. Tilos horgászni:

 • a Tisza-folyó jobb partján 198-201,4 fkm közötti szakaszon (Saséri szakasz),
 • a Tisza-folyó jobb partján 227,8-230 fkm közötti szakaszon,
 • a Labodár, Sasér, Sulymos Tisza-holtágakon,
 • a Körtvélyesi-holtágon a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig,
 • az Iriszlói, Malomzugi és a Brenazugi Körös-holtágakon,
 • árhullám idején az elöntött hullámtérben és az árvízvédelmi töltésekről,
 • éjjel a Tisza és a Maros folyó határvízi szakaszán,
 • éjjel a Körtvélyesi holtágon:

május 02-től – augusztus 31-ig              22 órától – 05 óráig,

szeptember 01-től – április 30-ig           19 órától – 06 óráig.

5.3. Kijelölt vermelő helyek, ahol december 01. és március 14. között minden horgászati tevékenység tilos:

 • a Tisza-folyón 254-258 fkm közötti szakasz.

5.4. Kijelölt vermelő helyek a Tisza-folyón, ahol december 01. és március 14. között csónakból horgászni tilos (kivéve a parthoz kikötött csónakot)

 • a Szegedi Belvárosi-híd és a Bertalan-híd között,
 • a Maros toroktól (177 fkm) felfelé a Tápéi komp lejárójáig,
 • az algyői közúti és vasúti-híd között, valamint lefelé és felfelé 100-100 méter hosszan,
 • továbbá a 198-199 fkm közötti, a 236-237,5 fkm közötti, és a 246-247 fkm közötti szakaszokon.

5.5. Egyéb előírások:

 • Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darabot, összesen 3 darabot, a Tisza és mellékvizei, valamint a Természetes vízi részleges éves jeggyel évente 100 db-ot, ebből fajonként 40 darabot, továbbá keszegfélékből és ezüstkárászból összesen naponta 10 kg-ot tarthat meg.
 • Tilos harcsára horgászni és harcsát megtartani december 01. és március 15. között.
 • A holtágakon csónakot vízre bocsátani, csak a Csónakhasználati engedély kiváltása után, névtáblával ellátva lehet.
 • A természetvédelmi hatósági és kezelői előírások alapján az országos jelentőségű védett természeti területeken található vízterületeken és a velük közvetlenül érintkező partszakaszoktól a védett területek határáig az alábbiak betartása is kötelező:
  • Tilos a vízinövényzet és a sulyom irtása, a tűzgyújtás, a sátorozás, a partifecskék, gyurgyalagok és egyéb védett állatok élettevékenységének zavarása!
  • Tilos a védett területeken az illetékes hatóság engedélye nélkül maradandó mesterséges tárgyat elhelyezni!
  • Etetésre csak olyan etetőanyagot lehet használni, mely nem rontja a vízminőséget.
  • A Maros és a Körös-folyón tilos megtartani: a compót, a gardát, az aranykárászt és a kősüllőt!

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A HECSMSZ igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott halőrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelésének, szükség szerint csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, átvizsgálására, indokolt esetben visszatartására. A halőröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!

A horgászatról szóló jogszabályok, és/vagy a HECSMSZ Egységes Horgászrendjének megszegése, kiemelten a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi engedély bevonásra kerül. A horgászat szabályai ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgyévre automatikusan és cselekményük súlyosságától függően a vízkezelő további öt évre is kizárhatja a HECSMSZ vizein való horgászatból, amely a HORINFO rendszerben is rögzítésre kerül.

A HECSMSZ-t a kezelésében lévő vízterületeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért, vagy kárért felelősség nem terheli. 

A HECSMSZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a honlapján (www.hecsmsz.hu), facebook oldalán (facebook.com/hecsmsz) és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) tegyen közzé.

A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve - az Egységes Horgászrend aláírásával - kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön. A fénykép és/vagy videofelvételeket a HECSMSZ az adatvédelmi törvénynek megfelelően zártan kezeli és az eljárás lezárulása után megsemmisíti. 

Amennyiben a HECSMSZ vízterületein kapitális méretű halat fogott, kérjük levélben, elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy személyesen küldje meg irodánknak a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos helyét, idejét, esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton készült fotóját. A HECSMSZ vízterületein zsákmányolt halakról rekordlistát vezet, amely honlapján folyamatosan megjelentet.

Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát! Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van! 

 

Vizeinken kellemes kikapcsolódást, horgász élményekben gazdag időtöltést kívánunk!

 

 

Érvényes: 2021. január 01-től.

 

 

 

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

 

 

  
© 2017-2020 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés