Hírek

Halőri tapasztalatok a HECSMSZ vízeken

Lassan a végéhez közeledik az esztendő, így időszerű egy újabb beszámoló, ami a HECSMSZ halőri csapatának munkájáról szól, elsősorban a már elvégzett feladatok tükrében.

 - A HECSMSZ vizekbe történő haltelepítések rendben végrehajtásra kerültek. Az év során eddig 29 alkalommal, 76 egyedi helyszínen helyezték ki az érkező állományt a szövetség munkatársai. Egy-egy alkalommal a szállítási kapacitások és az érkező halfajták mennyiségének függvényében 4-5 helyszínen is történt kihelyezés.

 - A 2023-as évben több mint 20 horgászverseny biztosításában, mérlegelésében vettek részt a megyei halőrök, amelyek között néhány többnapos esemény is volt. A versenyek sokszínűségére jellemző, hogy már nem csak a maty-éri, az atkai, az egyesületi és az elnök-titkári versenyek színesítik a palettát, hanem a Tisza algyői szakaszán megtartott csónakos pergető verseny országos fordulóját követően első ízben megrendezésre került az Alsó-Tiszai csónakos pergető verseny is a Tisza szegedi szakaszán. Halőreink kiváló teljesítményt nyújtottak a versenyek szervezésében, ellenőrzésében és a mérlegelésben is.


- A horgász ifjúság nevelésében is aktív szerepet vállalnak a munkatársak, a horgásztáborok szervezőinek segítséget nyújtanak foglalkozások, bemutatók tartásával, valamint a horgászvizsgák végrehajtásával.

 - Egész évben folyamatosan zajlott a Szeged, Szabadkai út 72.szám alatti irodaházban a horgászvizsgáztatás, valamint felkérésre egyéb helyszíneken is részt vettünk a jövő horgászainak vizsgáztatásában.

-Az országos halőrversenyre az idén központi elméleti felkészülésen vettek részt a halőrök és szeptembertől bevezetésre került a halőri állomány részére havi szinten a tesztek formájában történő számonkérés jogszabályismeretekből, rendészeti ismeretekből, horgászati ismeretekből, valamint halfelismerésből.

- A horgászvizek útjainak karbantartása is folyamatos volt, jelentős feladatokat rótt az állományra például a közelmúltban az Atkai-holtágon tomboló vihar okozta károk felszámolása. Több nyárfát is az útra döntött az erős szél. 


 -A vizek, halak védelme kiemelten fontos a HECSMSZ számára, így az év nagy feladata lesz még a november közepén kezdődő törpeharcsa halászat, valamint a kormoránok gyérítése. Az engedélyek beszerzésre kerültek, az előkészítőmunkák befejeződtek, a halőri állomány felkészült a fenti feladatok végrehajtására.

- A Maros folyó folyamatos ellenőrzése céljából a HECSMSZ vezetősége megerősítette a halőri csapatot, és alkalmazotti állományába felvett egy nagy szakmai tapasztalatokkal bíró hivatásos halőrt, aki a rendőrség állományából került hozzánk. Elsődleges feladata a folyó folyamatos ellenőrzése, számára minden technikai eszköz biztosításra került, így mind a vízi, mind a szárazföldi jelenlét növekedni tudott, aminek máris körvonalazódnak bizonyos eredményei. HALŐRZÉS

A működési területünkön elkövetett szabálysértések, bűncselekmények felderítése folyamatosan zajlik. Egyes esetekben azért nem kerülnek nyilvánosságra az eredmények, mert a bizonyítási eljárások lezártáig, különösen súlyosabb, bűncselekménynek minősülő esetekben ezt kívánja meg az eljárási rend. 2022. évben a HECSMSZ halőri állománya összesen 60 db feljelentést készített, míg 2023-ban ez idáig 105 db feljelentés készült horgászati jogsértések elkövetőivel szemben.
Az ellenőrzési jogosultságunk minden megyei horgászvízre kiterjed, és az egyesületek kéréseinek eleget téve időszakosan egyéb vízterületeken is ellenőrzünk, ám természetesen a saját horgászvizek bejárása a fő feladatunk.
2023-ban sajnos a HECSMSZ kezelésében lévő vízterületeken is emelkedett a szabálysértések száma. A 2022-es 45 db helyett idén már 87 db feljelentést kellett megírnunk.

Vízterület

Szabálysértés

Maty-éri víztározó

27 db

Tisza-folyó

15 db

Atkai Holt-Tisza

14 db

Gyálai Holt-Tisza 
Sárgás

9 db

Algyői főcsatorna

8 db

Gyálai Holt-Tisza 
Lisztes

5 db

Gyálai Holt-Tisza 
Görbe

3 db

Hármas-Körös

1 db

Akolszögi Holt-Tisza

1 db

Körtvélyessi Holt-Tisza

1 db

A feljelentések elkövetési magatartás szerinti megoszlása

Szabálysértés

Mennyiség

Méreten aluli hal megtartása

32 db

Több botos horgászat

21 db

Engedély nélküli horgászat

21 db

Fogási naplóba be nem írt hal

16 db

Megtartott nem kifogható hal

3 db

Szabálytalanul vezetett fogási napló

3 db

Tilalmi időben megtartott hal

2 db

Darabszám korlátozás be nem tartása

1 db

Egyéb horgászati jogsértés

8 db

                             

A fenti adatokból látható, hogy a méreten aluli halak megtartása a leggyakoribb horgászok által elkövetett szabálysértés. Ez abból is adódik, hogy sokan nem tudják, hogy a halat az orra csúcsától a farokúszó tövéig kell mérni! Voltak, akik helytelenül a farokúszó végéig mérték. Többen nem olvassák el a horgászrendet, és ezáltal figyelmen kívül hagyják az abban leírtakat, mely szerint a megyei vizeken a fogassüllő megtartható mérete 40 cm, míg a pontyé 35 cm.

Jelentős emelkedést mutat a fogási naplóba be nem írt halak száma, valamint a 3 botos, vagy több botos horgászat által elkövetett jogsértések száma. Feltehetően ezen adatok összefüggenek a drasztikus halár emelkedéssel is, sokan talán ezért is vállalják a kockázatot és a megengedettnél kisebb méretű hal elvitelével próbálkoznak vagy nem írják be a fogási naplóba a zsákmányt, hogy az időszakos fogási mennyiséget ne érjék el.


Halőreinknek sajnos több esetben szigorúbban kellett fellépni a szokásosnál, például volt olyan eset, amikor a Sárgás vízterületen a horgászatból hazafelé tartó személygépkocsi vezetője a halőri felhívásnak nem tett eleget, megkísérelt elhajtani a helyszínről, és csak szemből is érkező halőr járőrkocsi tudta feltartóztatni. Így kénytelen volt megállni, és az ellenőrzés során az ülés alól előkerült egy méreten aluli, és egy fogási naplóba be nem írt ponty is.

Egy másik alkalommal a Tisza szegedi szakaszán területi engedély nélkül spiccbottal horgászó elkövető nem volt hajlandó igazolni magát, majd elfutott a helyszínről. Rövid időn belül sikerült elfogni, visszakísérni a helyszínre, majd az általa elkövetett cselekmény miatt számonkérni.

Szintén fajsúlyosabb ügyként halőreink ellenőrzésük során víz alá helyezett varsákat találtak a Maty-ér horgász oldalán. Mivel az orvhalászat bűncselekmény, ezért eljárást kezdeményeztünk az ügyben a rendőrségen. Az elkövetők kiléte ismertté vált előttünk, a bizonyítási eljárás még folyamatban van.

 A 2023-as év lassan véget ér és eredményesnek mondható, hiszen a halállományt pótló, azokat megerősítő feladataink időben és megfelelően elvégzésre kerültek, a halőrzési eredményeink pedig jelentősen növekedtek a 2022-es esztendőhöz mérten. Örömre mégis csak módjával van okunk, hiszen úgy tűnik a horgászati szabálysértések száma növekszik, így nap mint nap azon kell dolgoznunk, hogy a becsületes horgászok érdekeit védve, jelenlétünkkel, munkánkkal a megtévedő horgászokat visszatereljük a szabályos keretek közötti horgászatra, ezzel is megőrizve a kezelésünkben lévő horgászvízek halállományát.

Dávid Imre
Halőrzési Csoportvezető

  

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

  
© 2017-2022 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége