Hírek

A 2022. évi horgászokmányok és a HECSMSZ területi jegyek

TÁJÉKOZTATÓ A HORGÁSZ EGYESÜLETEK CSONGRÁD MEGYEI SZÖVETSÉGE ÁLTAL KIADOTT ÉS FORGALOMBA HOZOTT, HORGÁSZATI OKMÁNYOKRÓL ÉS A 2022. ÉVI TERÜLETI JEGYEK ÁRAIRÓL 

I. Állami horgászokmányok és díjak

Állami Horgászjegy és fogási napló

3.300 Ft

Emelt díjas Egységes Állami Horgászokmány
(akik február 28. után vagy hibásan adták le fogási naplójukat)

6.300 Ft

Kedvezményes Egységes Állami Horgászokmány
(adott évben 15. életévét be nem töltött gyerek,
70. életévét betöltött felnőtt és fogyatékkal élő)

300 Ft

Egyesületi tagdíj 

változó

 

II. Szervezeti okmányok és díjak

Magyar Horgászkártya
(öt évig érvényes)

2.200 Ft

Egységes Szövetségi Hozzájárulás 
(általános, teljes árú)

3.000 Ft

Kedvezményes Egységes Szövetségi Hozzájárulás
(adott évben 15. életévét be nem töltött gyerek, 70. életévét betöltött felnőtt, fogyatékkal élő)

0 Ft

 

 

III. HECSMSZ Területi jegyek

Területi
érvényesség, jogosultság

Éves
(Forint)

Felnőtt
24 órás
(Forint)

Turista
24 órás
(Forint)

Ifjúsági
24 órás
(Forint)

Éves Általános Felnőtt Egyesített
vízterületekre szóló területi jegyek 

HECSMSZ vizek
 (kivéve a Maty-éri víztározó)

55.000

 

 

 

HECSMSZ Kedvezményezett 
 (kivéve a Maty-éri víztározó)

22.000

 

 

 

HECSMSZ vizek (Ifjúsági)
 (kivéve a Maty-éri víztározó)

12.000

 

 

 

HECSMSZ Gyermek Úszós
 (HECSMSZ és Csongrád-Csanád megyei HE vizek)

2.000

 

 

 

HECSMSZ Gyermek Általános
 (HECSMSZ vizek)

6.000

 

 

 

HECSMSZ folyóvízi
 (Tisza-Maros-Hármas-Körös, Algyői főcsatorna)

30.000

3.300

3.000

1.600

HECSMSZ hullámtéri vizek
 (Akolszögi-, Körtvélyesi holtágak*)

20.000

3.300

3.000

 1.600

HECSMSZ Gyálai-holtágak
 (Sárgás-Görbe, Lisztes)

40.000

3.300

3.000

1.600

   Önálló vízterületre érvényes jegyek

Maty-éri víztározó   20.000 (sportcélú)

 4.400/2.200             (sport)

4.200

2.500

Sárgás-Görbe
(Gyálai Holt-Tisza)

27.000

3.300

3.000

1.600

Lisztes
(Gyálai Holt-Tisza)

29.000

3.300

3.000

1.600

Atkai Holt-Tisza

35.000

3.300

3.000

1.600

 

Kiegészítő jegyek 

Felnőtt

Kedv. (egybotos)

Ifjúsági

Gyermek

Többlethal elviteli

40.000
(40 db)

15.000
(15 db)

5.000
(5 db)

5.000
(5 db)

Behúzós - ATKA

20.000

     

 

A 2022. évi HECSMSZ területi jegyeket összefoglaló táblázat pdf. formátumban (nyomtatható formában) elérhető a következő linken és a Horgászvizek/Területi jegy lapon.

 

 A HECSMSZ területi jegyekre (önálló, egyesített és összevont) vonatkozó külön előírások, személyi jogosultságok

 • HECSMSZ területi horgászjegy érvényes: a jegyen megnevezett vízterület(ek)re személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a mellékletként kiadott, az engedélyes által megismert és – amennyiben kinyomtatva rendelkezésre áll – aláírt Egységes Horgászrenddel, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartása mellett kizárólag horgászatra jogosít. Az éves területi jegyek az állami horgászjegy érvényességi idejéig (a tárgyévet követő január 31-ig), az időszakos jegyek a rajtuk feltüntetett időpontig érvényesek.
 • Egy vízterületen, egy napon csak egy területi jegy használható. A területi jegy által feljogosító fogási kvóták sem napi, sem éves vonatkozásban nem vonhatók össze.
 • Ha a halgazdálkodási hatóság bevonja, érvényteleníti a horgász állami horgászjegyét, úgy a hozzá kiállított területi jegy is érvényét veszti.
 • A HORINFO informatikai rendszerben – a tagegyesület által – kiadott területi és kiegészítő jegyek kinyomtatása választható, online vásárlás esetén letöltendő. A rendvédelmi szervek ellenőrzése esetén a területi jegy nyomtatott vagy digitális formában történő bemutatása kötelező. A digitális területi jegy a horgaszjegy.hu honlapról – bejelentkezést követően – okostelefonra letölthető minden Magyar Horgászkártyával rendelkező horgász számára. Minden területi jegy kötelező melléklete az Egységes Horgászrend, mely aláírása (online vásárlás esetén letöltése) és bemutatása ellenőrzés során kötelező.
 • A gyermek horgász kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat!

Éves területi jegyek:

Éves Gyermek Úszós területi jegy: hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött gyermeknek váltható, aki Állami Horgászvizsgával és horgászegyesületi tagsággal nem rendelkezik. Csongrád-Csanád megye vízterületein egy úszós horgászkészséggel szabad horgászni, keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg naponta. A HECSMSZ vizein az Egységes Horgászrend, más megyei vízterületeken a vízkezelő által kiadott helyi horgászrend az irányadó.

Éves Gyermek Általános területi jegy: a HECSMSZ vízterületeire hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött gyermeknek váltható, aki Állami Horgászvizsgával és horgászegyesületi tagsággal nem rendelkezik. Egyszerre egy darab horgászkészség (egy darab legfeljebb háromágú horoggal szerelt), valamint egy darab 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használható.

Éves Gyermek Általános területi jeggyel a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból legfeljebb 15 darab tartható meg, amelyből 5 darab tartozhat egy halfajhoz. Naponta fajonként 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg. Az egy nap megtartható összes őshonos hal mennyisége 8 kg.

 

Éves Ifjúsági Általános területi jegy: a HECSMSZ vízterületeire (kivéve a Maty-éri víztározó) érvényes, melyet tízéves kortól az adott naptári évben a 18. életévét betöltő vagy nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú felsőoktatási tanulmányokat folytató személy esetében 22 év alatti, valamint az adott naptári évben 22. életévét betöltő ifjúsági Állami Horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező személy válthat. Egyszerre egy darab horgászkészség (legfeljebb egy darab háromágú horoggal felszerelt), valamint egy darab 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.

Éves Ifjúsági Általános területi jeggyel darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból legfeljebb 20 darab tartható meg, amelyből 5 darab tartozhat egy halfajhoz. Naponta fajonként 1 darab összesen 2 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg. Az egy nap megtartható összes őshonos hal mennyisége 8 kg.

 

Éves Általános Felnőtt Önálló/Egyesített – két botos – területi jegyek: A HECSMSZ vízterület(ek)re (kivéve a Maty-éri víztározót) érvényes, melyet horgászszervezeti tagsággal, Állami Horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező személy válthat. Egyszerre kettő darab horgászkészség (egyenként legfeljebb három darab háromágú horoggal felszerelt), valamint egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.

Éves Általános Felnőtt területi jeggyel darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból legfeljebb 100 darab tartható meg, amelyből 40 darab tartozhat egy halfajhoz. Az egy nap megtartható összes őshonos hal mennyisége 15 kg.

 • A HECSMSZ által kezelt holtágakon a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 2 darab, összesen 3 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg.
 • A HECSMSZ által kezelt megyei csatorna és folyószakaszokon a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 3 darab, összesen 5 darab; keszegfélékből 10 kg tartható meg.

 

Éves Kedvezményezett – egy botos – területi jegy: A HECSMSZ vízterületeire (kivéve a Maty-éri víztározót) érvényes, melyet horgászszervezeti tagsággal, állami horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező személy válthat. Egyszerre egy darab horgászkészség (egyenként legfeljebb három darab háromágú horoggal felszerelt), valamint egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.

Éves Kedvezményezett területi jeggyel darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból legfeljebb 30 darab tartható meg, amelyből 15 darab tartozhat egy halfajhoz. Az egy nap megtartható összes őshonos hal mennyisége 8 kg.

 • A HECSMSZ által kezelt holtágakon a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 1 darab, keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg tartható meg.
 • A HECSMSZ által kezelt megyei csatorna és folyószakaszokon a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta fajonként 1 darab összesen 2 darab; keszegfélékből 5 kg tartható meg.

 

A napi kvótán belül a menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg. 

Az a horgász, aki éves területi jegyével elérte az egy halfajra vonatkozó éves kvótát (felnőtt 40 db, kedvezményezett 15 db, ifjúsági 5 db, gyermek 5 db), az éves 100 darabos kvóta figyelembevételével újabb, a személyi jogosultságnak megfelelő mennyiség elvitelére jogosító Többlethalelvitelre Jogosító kiegészítő jegyet (felnőtt 40 db, kedvezményezett 15 db, ifjúsági 5 db, gyermek 5 db) válthat.

Általános önálló vízterületre érvényes éves területi jegyek
az alábbi vízterületekre kerülnek kiadásra:

 • Atkai Holt-Tisza
 • Maty-éri víztározó (Sportcélú)
 • Gyálai Holt-Tisza: Sárgás-Görbe
 • Gyálai Holt-Tisza: Lisztes

Általános több vízterületekre érvényes (egyesített) éves területi jegyek
az alábbiak szerint kerülnek kiadásra:

 • HECSMSZ vizek: Tisza-folyó, Maros-folyó, Hármas-Körös-folyó, Algyői-főcsatona, Akolszögi Holt-Tisza, Körtvélyesi Holt-Tisza, Atkai-Holt-Tisza, Gyálai Holt-Tisza: Sárgás-Görbe, Lisztes
 • HECSMSZ folyóvizek: Tisza-folyó, Maros-folyó, Hármas-Körös-folyó, Algyői-főcsatorna
 • HECSMSZ hullámtéri-holtágak: Akolszögi Holt-Tisza, Körtvélyesi Holt-Tisza
 • HECSMSZ Gyálai-holtágak: Sárgás-Görbe, Lisztes
   

Kiegészítő jegyek:

 • Többlethalelvitelre Jogosító kiegészítő jegy: minden éves általános területi jegyhez váltható.
 • Sportcélú kiegészítő jegy: kizárólag az Atkai-Holt-Tisza vízterületre érvényes, minden Általános éves területi jegyhez váltható.

Időszakos területi jegyek:

 • A 24 órás területi jegyek érvényességi ideje 24 órára, a Napi területi jegyek érvényessége a kiállított napra szól. 24 órás és Napi területi jeggyel a személyi jogosultságnak megfelelő horgászkészségek használhatók és az egy nap megtartható halmennyiség vonatkozik.
  Kivéve a Maty-éri víztározót, ahol felnőtt horgász 24 órás területi jeggyel három darab pontyot vagy amurt és egy darab más darabszám-korlátozás alá tartozó halfajt; keszegfélékből és ezüstkárászból 3 kg, összesen 15 kg őshonos halat tarthat meg. 
 • 48, 72, 168 órás területi jeggyel 24 óránként – személyi jogosultságtól függően – az egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg. 
 • Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy a HECSMSZ vízterületein csak 24 órás Turista területi jegyet válthat, annak birtokában egy darab (két horoggal felszerelt) horgászkészséggel horgászhat és naponta darabszám-korlátozás alá eső halból vagy amurból egy darabot, keszegfélékből és ezüstkárászból összesen 3 kg-ot tarthat meg.

 

 

 

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

 

 

  
© 2017-2020 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés