Hírek

Eljárásrendi tájékoztató VI

A SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi második hulláma miatt elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint a horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással  kapcsolatban elrendelt eljárásrendről a február 1-én ismét új, kötelező érvényű (VI.) tájékoztató került a MOHOSZ OHSZK részéről kiadásra

A most kiadott eljárásrendi tájékoztató a már megszokott módon a kiadással egyidejűleg megküldésre került a horgász szervezetek részére is.

Jó hír, hogy ezúttal már - bízva a járványügyi helyzet javulásában - fokozatos, a mindenkori jogszabályi helyzetnek és a reális állampolgári igényeknek megfelelő enyhítések kerültek a horgászszövetség részéről bevezetésre. Továbbra is alapvetés, hogy a kijárási tilalom újra meghosszabbított időszakában - jelenleg 2021. március 1-ig - csak reggel 5 óra és este 8 óra között, egyéni szabadidős sporttevékenység keretében lehet horgászni, de a hivatalosan is versenyzőnek minősülő horgásztársak esetében a horgászversenyek márciustól már engedélyezettek lesznek. Újraindul az állami horgászvizsga is, már elektronikus támogatással. Őszintén bízunk abban, hogy a hatékony járványügyi intézkedések eredményeként a jövőben újabb korlátozásokra, hosszabbításokra már nem kerül sor, s a tavasz beköszöntével a horgászat szabadsága is újraéledhet!

 

TÁJÉKOZTATÓ  SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel,  valamint horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (VI.

Hatályos: 2021.02.02-től

 

Általános helyzetkép, fogalommeghatározások 

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4-től a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény (hatályos: november 11-től) az eddigi kormányrendeleteket megerősítette és felhatalmazta a Kormányt azok hatályának meghosszabbítására. A Kormány veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában. A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet a Kormány 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján 2021. február 8-án a hatályát veszti, egyidejűleg hatályba lép a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről. A Kormány 505/2020. (XI.17.) Korm. rendelete alapján a rendkívüli intézkedések meghosszabbíthatók.

A Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló szabályokat a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R3) határozta meg, mely rendelet november 11-én lépett hatályba és rendelkezéseit december 11-ig lehetett A Kormány 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete alapján a rendelkezések hatálya időközben 2021. január 11-re, majd a Kormány 3/2021. (I. 8.) Korm. rendelete alapján 2021. február 1-re, végül a Kormány 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján február 8-ra módosult. Ezen időpontot követően a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján a R3 a 2021. február 7-én hatályos szöveggel február 8-án ismét hatályba lép.

A R3 1. §-a alapján a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével - többek között - tömegközlekedési eszközön; 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen; üzletben, vendéglátó üzletben munkavégzés során, vásárlóként, valamint vendégként egyaránt; ügyfélfogadási időben az ügyfelek számára nyitva álló területen és minden olyan egyéb helyiségben, ahol ügyintézés céljából egy időben 5 főnél többen tartózkodnak mindenki köteles olyan maszkot viselni, amely az orrot és a szájat folyamatosan elfedi.

A R3 3. §-a alapján este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett hatályba, így ezen időszakban - az élet- és egészségvédelemre, a munkavégzésre és munkába járásra, valamint a versenysportra és kutyasétáltatásra vonatkozó általános kivételekkel - tilos a lakóhely, tartózkodási hely, vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. A munkavégzés és munkába járás, valamint a versenysport kapcsán a kivételi jogcímet okirattal (munkáltatói igazolás) kell igazolni, melyhez a MOHOSZ OHSZK a jelen tájékoztató sz. mellékleteként új mintát („Igazolás engedélyezett munkavégzésről és sporttevékenységről V3”) biztosított. Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága 2020. november 17-i keltezésű átirata alapján okirati engedélyt csak az kaphat, aki a közeljövőben megrendezésre kerülő, versenyrendszerben szervezett versenyen indul és az azt szolgáló felkészülése más módon nem biztosítható. Az átirat alapján a megkezdődő versenyszezonra való tekintetettel a MOHOSZ OHSZK 2021. február 02-től újra sportolói okirati igazolást ad ki annak az érvényes versenyzői engedéllyel rendelkező horgászsport versenyzőnek, aki a nemzeti válogatott tagja, vagy a 2021. évi országos bajnokságokra érvényes nevezéssel rendelkezik. A sportolók esetében a munkáltatói igazolás kiadási feltételeinek vizsgálata a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata, mely feladat kizárólag a HORINFO szakrendszer alkalmazásával biztosítandó.

A R3 4. §-a alapján tilos a közterületeken, illetve nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, ugyanakkor az egyéni szabadidős sporttevékenység (így a sporthorgászat) megengedett.

A R3 5. §-a alapján tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani, azok helyszínén tartózkodni. A sportesemény rendezvénynek minősül, a versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolókra értelmezendő sportesemény sportrendezvénynek minősül.

A R3 8. §-a alapján vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével és az elvitelre alkalmas ételek kiadásához és szállításához szükséges időtartamot ide nem értve - tilos tartózkodni.

A R3 9. §-a alapján üzletben este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben tilos tartózkodni.

A R3 10. §-a alapján szálláshelyen - többek között - az ott foglalkoztatottak kivételével, az üzleti tevékenység céljából érkező vendégeket ide nem értve tilos tartózkodni.

A R3 12. §-ában meghatározott szabadidős létesítményekben tartózkodni tilos. A horgásztavak e rendelet alkalmazásában nem minősülnek szabadidős létesítménynek, így ott az egyéni jellegű, szabadidős sporttevékenységi célú tartózkodás reggel 5 óra és este 8 óra között megengedett.

Rendezvénynek minősül, így tilos minden, a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, továbbá a horgász kiállítás és közönségtalálkozó.

Sporteseménynek minősül, így visszavonásig nem engedélyezhető minden olyan, horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett (amatőr jellegű) horgászverseny, ahol nem versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolók vesznek részt.

A MOHOSZ OHSZK, mint országos sportági szakszövetségi feladatokat is ellátó szervezet döntése értelmében a pont szerinti tilalom 2021. március 1-ig a sportrendezvényekre is érvényes. Ezt követően az érvényes versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolók kizárólagos részvételével tartott, reggel 6 óra és este 7 óra közötti idősávban megrendezett sportrendezvények (horgászversenyek) megtarthatók.

A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb létesítmények, ha a közösségi funkcióik mellett kereskedelmi jelleggel, működési engedély vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek.

A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek.

Szálláshelynek minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló épületrész vagy terület, valamint bérbeadás keretében hasznosított nyaralóhajó.

Horgász szálláshely a hivatalos helyfoglalással lefoglalt, díjfizetés ellenében használt terület, valamint horgász lakóhajó.

Horgászhelynek minősül a horgászat helyszínéül szolgáló partszakaszon kívül a horgászcsónak és a horgászatra használt lajtstromszámos vízijármű, továbbá a horgász szálláshelyen a szálláshely, sátorozás esetén a sátor vagy a lakókocsi és a vízpart közötti terület, ha ez a távolság a 10 métert nem haladja meg. A csónakos horgászatra vonatkozó szabályokat a tájékoztató 47. pontja tartalmazza.

Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ hatályos, január 22-i lezárási állapotú országos rendezvény- és versenynaptárában (versenynaptár) szereplő valamennyi esemény.

 

Éjszakai horgászatra vonatkozó rendelkezések 

Este 8 óra és reggel 5 óra közötti időben az éjszakai horgászat - ideértve a 16-18. pontok szerinti helyeken történő horgászatot is - általánosan nem engedélyezett. A MOHOSZ ajánlása alapján a horgászvizek üzemeltetőinek javasolt az este 7 órai zárás, a horgászoknak pedig a horgászat kellő időben történő befejezése annak érdekében, hogy a 4. pont szerinti kijárási tilalom kezdetéig biztonsággal haza lehessen érni. Kivételként a saját tulajdonú, közvetlen vízparti telken és az azon létesített felépítményen, továbbá lakóhajón történő éjszakai horgászat kizárólag a tulajdonos, illetve családja tekintetében megengedett. 

 

Kiemelt rendezvények 

Kiemelt rendezvény megrendezésére 2021. március 1-ig nem kerül sor. 

 1. Világ- és Európa Bajnokságok 

Világ- és Európa Bajnokságok megrendezésére 2021. március 1-ig nem kerül sor. 

 1. Országos bajnokságok 

Országos Bajnokságok megrendezésére 2021. március 1-ig nem kerül sor. A MOHOSZ a versenynaptárában meghirdetett 2021. évi országos bajnokságok esetében a nevezés lehetőségét legkésőbb 2021. február 15-től biztosítja azzal, hogy az aktuális járványügyi előírások és korlátozások függvényében, egy adott verseny időpontja előtt legkésőbb 30 nappal kerül sor végleges döntésre a megrendezésről, illetve a halasztásról vagy a törlésről. 

 

Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek

Valamennyi horgász sportesemény, sportrendezvény, horgászverseny megrendezése 2021. március 1-ig tilos, ugyanakkor a MOHOSZ a 2021. március 1-jét követő kezdő időpontra a versenyek meghirdetését - nézők részvétele nélkül - támogatja, illetve engedélyezi a 13. pont előírásának figyelembevételével. Nézőnek nem minősül versenyzőnként 1 fő hivatalos segítő, a verseny- és szektorbíró, valamint a lebonyolításhoz szükséges technikai személyzet. A hatályos járványügyi jogszabályoknak, előírásoknak és a jelen tájékoztatónak megfelelő versenyszabályzat elkészítése és betartatása, a zárt körülmények és védőtávolságok biztosítása, annak ellenőrzése a versenyszervező szervezet (MOHOSZ, területi tagszövetség, horgászegyesület) vagy személy (hivatalos versenyszervező) kötelessége és felelőssége. Az OHSZK HSZI minden versenyre előírja az alábbi kötelező elemek biztosítását:

 • a többszörös fizikai érintést elkerülő sorsolási technika alkalmazása,
 • legalább 5 méteres védőtávolság a versenyzők, illetve 10 méteres védőtávolság a párosok, csapatok között,
 • a lehető legkisebb szociális érintkezés a sorsolásnál, az étkeztetésnél és az eredményhirdetésnél,
 • hivatkozás az aktuális eljárásrendi tájékoztató kötelező alkalmazására.

A versenyen csak az vehet részt, aki a jelen tájékoztató 2. sz. mellékleteként kiadott nyilatkozatot („Nyilatkozat sportrendezvényen történő részvételhez V3”) kitölti, aláírja és leadja a szervező képviselőjének. 

 

Horgászszervezeti döntéshozatal, közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzárók 

 • A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a horgászszervezeteknek 2020. november 17. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazniuk, mivel a horgászszervezet legfőbb döntéshozó szerve (közgyűlés, küldöttközgyűlés) a döntéshozatalban az R3 alapján akadályozott, így a tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzáró rendezvények megrendezése 2021. március 1-ig
 • A 25. pont alapján ügyvezetésnek minősül az elnökség, illetve az operatív irányítói szerepet ellátó horgászszervezeti vezető (ügyvezető elnök, ügyvezető igazgató, szövetségi titkár) tevékenysége.
 • A horgászszervezet ügyvezető szervének ülése elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvétellel tartható meg, vagy a határozathozatalra veszélyhelyzeti döntésként ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a horgászszervezet létesítő okirata (alapszabálya) e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.
 • Veszélyhelyzeti döntés a horgászszervezet törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben történhet. Veszélyhelyzeti döntésnek minősül az esedékes tisztújítás elhalasztása is, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napra.
 • Az ügyvezetés veszélyhelyzeti döntéssel a horgászszervezet alapszabályát nem módosíthatja (kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján van szükség), a horgászszervezet jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet, annak átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el, és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a legfőbb döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nem dönthet.
 • Az elnökség, mint ügyvezetés érvényes veszélyhelyzeti döntést csak akkor hozhat, ha az elnökségi tagok többsége a döntés meghozatalát megelőzően a határozati javaslattal egyetért. Az operatív irányítói szerepet ellátó horgászszervezeti vezető érvényes veszélyhelyzeti döntést csak akkor hozhat, ha arra érvényes hatáskörrel rendelkezik, továbbá ha azzal a munkáltatója egyetért.
 •  veszélyhelyzeti döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli legfőbb döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 • A további horgászszervezeti döntéshozatali kérdésekben a MOHOSZ OHSZK az pontban foglaltak szerint ad tájékoztatást.
 • Horgászszövetségi rendezvényekre 2021. március 1-ig nem kerül sor.

 

Központi ügyintézés 

 • A MOHOSZ OHSZK főigazgatója „az új típusú koronavírus második hulláma okozta járványügyi ideje alatt a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ működésének egyes szabályairól, valamint a végrehajtás érdekében elrendelt rendkívüli munkajogi intézkedésekről (III.)” szóló 4/2020. (11.02.) ügyviteli szabályzatával a központ és a kirendeltség tekintetében rendkívüli munkarendet vezetett be, de ezen munkarend - korlátozott személyes ügyintézői jelenlét és folyamatos telefonos elérhetőség mellett - továbbra is biztosítja a MOHOSZ OHSZK működőképességének megőrzését, egyben munkatársai egészségének fokozott védelmét az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálása mellett.
 • A 34. pont szerinti ügyviteli szabályzat alapján a személyes ügyintézés a munkanapokon folyamatosan biztosított, ideértve az állami horgászjegyek disztribúcióját, a Magyar Horgászkártya ügyintézést és az összevont országos területi jegyek kiadását is.

 

Az állami horgászvizsgára, valamint a horgászszervezeti ügyfélszolgálati ügyintézésre, munkavégzésre vonatkozó szabályok 

 • február 15-től az elektronikus támogatású állami horgászvizsga megrendezhető, ha az adott vizsgacsoport létszáma a kötelező, 3 fős vizsgabizottságon túl a 7 fő vizsgázót nem haladja meg. A vizsgabizottság köteles gondoskodni arról, hogy
 • egy légtérben a vizsgacsoport tagjain túl egyéb személy ne tartózkodjon,
 • mindenki tartsa be a maszk viselésére vonatkozó szabályokat,
 • a vizsgázók egymástól minimum 1,5 méterre helyezkedjenek el,
 • a jelenlévők kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,
 • a fertőtlenítő kézmosás lehetősége, az eldobható kéztörlők használata biztosított legyen,
 • a vizsgabizottság által a vizsgázók számára a vizsga támogatására biztosított mobil eszközök minden használat után fertőtlenítésre kerüljenek,
 • ha egy napon egy helyiségben több vizsgára is sor kerül, a vizsgák között legalább 30 perc időtartamban teljes szellőztetésre kerüljön sor.

A vizsgán csak az vehet részt, aki a jelen tájékoztató 3. sz. mellékleteként kiadott nyilatkozatot („Nyilatkozat állami horgászvizsgán történő részvételhez V1”) kitölti, aláírja és leadja a vizsgáztató horgászszervezet képviselőjének. A jelen tájékoztató kiadását követően a HORINFO szakrendszerben a vizsgaidőpontok és helyszínek meghirdethetők azzal, hogy az itt felsorolt szabályok megszegése esetén a MOHOSZ OHSZK az érintett horgászszervezet vizsgáztatási jogát mérlegelés nélkül visszavonja.

 • Valamennyi, a járványügyi előírások és korlátozások betartásával működő horgászszervezeti ügyintézési és értékesítési pont esetében a maszkviselés az ügyfelek és az ügyintézők esetében egyaránt kötelező, továbbá MOHOSZ OHSZK javasolja, hogy
 • egy légtérben az ügyintézők számát meghaladó számú ügyfél ne tartózkodjon,
 • az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre helyezkedjenek el,
 • ha ez megoldható, a várakozásra a b) pont szerinti védőtávolság alkalmazásával a szabadban kerüljön sor,
 • kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,
 • kerüljék a készpénzforgalmat, támogassák a bankkártyával történő fizetést,
 • a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség nyíljon az időpont-egyeztetésre,
 • gondoskodjanak az ügyfelek és a dolgozók személyi biztonságának növeléséről (fertőtlenítő kézmosás, eldobható kéztörlők)
 • a bejárati kilincsek, feljáró korlátok legalább naponta kétszer fertőtlenítésre kerüljenek,
 • a rendszeres szellőztetés biztosított legyen,
 • a szociális helyiségek fertőtlenítését rendszeresen végezzék el klór tartalmú fertőtlenítőszerrel.
 • A 25-32. és a 34-37. pontok szerinti szabályozások figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK felkéri a munkáltatói feladatkörrel rendelkező horgászszervezeteket, hogy a rendkívüli munkarendjükre vonatkozó szabályokat a helyben szokásos módon tegyék közzé és azokat folyamatosan aktualizálják.
 • A HORINFO és a Horgászjegy Kft. központi, telefonos ügyfélszolgálata változatlan ügyintézési időben rendelkezésre áll, ugyanakkor a megnövekedett forgalom okán a telefonvonalak terhelése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat. Kérjük, hogy amennyiben az ügy sürgőssége megengedi, akkor alternatív megoldásként az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött mail formájában érdeklődjenek, s ez esetben a válasz 2 munkanapon belül minden esetben megküldésre kerül.
 • A munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó gazdaságvédelmi intézkedéseket a 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosított. E tárgyban a MOHOSZ OHSZK az pontban foglaltak szerint ad tájékoztatást.

 

 A haltelepítésekre és a halőrzésre vonatkozó rendelkezések 

 • A haltelepítések az előírt bejelentési és halegészségügyi rendelkezések betartása mellett továbbra is elvégezhetők. A haltelepítésekhez kirendelt fogadók és kísérők, ellenőrök, horgászszervezeti vezetők jelenléte munkavégzésnek minősül, s a kijárási tilalom időszakában a 4. pont szerinti okirattal igazolható. A telepítések szervezett megtekintése március 1-ig tilos.
 • A haltelepítések során a halszállítással kapcsolatban a NÉBIH és az egyéb hatóságok élőállat szállítmánnyal, belföldi áruszállítással kapcsolatos rendelkezéseit és tájékoztatóit kell alkalmazni azzal, hogy a személyes érintkezés kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.
 • Az állami és köztulajdon védelme érdekében a hivatásos halőrök munkavégzése a vezénylési rend szerint támogatott, a munkáltató a 4. pont szerinti okiratot számukra biztosítani köteles.
 • A társadalmi halőrök tevékenysége, munkavégzése a 4. pont szerinti kijárási tilalom időszakában a MOHOSZ OHSZK részéről a 4. pont szerinti okirat kiállításával akkor támogatott, ha a 43. pont szerinti feladatokat a halgazdálkodási hasznosító hivatásos halőrökkel teljeskörűen nem tudja biztosítani. 

 

Általános tájékoztatás 

 • A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő az idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének csökkentési lehetőségeiről, továbbá tartsák be az aktuális veszélyhelyzeti, védelmi, járványügyi rendelkezéseket.
 • A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
 • tömegközlekedés használata esetén maszkot viseljenek,
 • személygépkocsiban maszkviselés nélkül csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,
 • a területi jegyek kiváltása esetén - amely halgazdálkodási vízterületek esetén ez lehetséges - részesítsék előnyben a HORINFO szakrendszer által biztosított online jegyvásárlási lehetőséget,
 • a területi jegyek személyes kiváltása, offline vásárlása során kerüljék a sorban állást, amennyiben ez elkerülhetetlen, tartsanak egymástól legalább 2 méter távolságot,
 • a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők a 3 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,
 • a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit,
 • ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is egyénileg fertőtlenítsék,
 • fokozottan ügyeljenek rá, hogy szemetet (pl. élelmiszer csomagolóanyagokat, használt zsebkendőket, papírtörlőket) ne hagyjanak maguk után, azokat gyűjtsék össze és tegyék a (lehetőleg egy zacskóba csomagolva) a legközelebbi hulladékgyűjtőbe.
 • Az Operatív Törzs Ügyeleti Központ átirata és a Nemzeti Népegészségügyi Központ november 30-i keltezésű tájékoztatása alapján
 • a közös háztartásban (egy családban) élő horgászok maszk nélkül,
 • a nem közös háztartásban élő horgászok a MOHOSZ által előírt 3 méteres védőtávolság betartásával maszk nélkül,
 • a nem közös háztartásban élő horgászok az előírt 1,5 méteres védőtávolság betartásával maszkban

a 10. pont szerinti idősávban (nappal) egy csónakban (vagy lajstromszámos vízijárműben együtt horgászhatnak. A MOHOSZ ajánlása, hogy a horgászok száma az a) pont szerinti esetben a 3 főt, a b) és c) pont szerinti esetben a 2 főt ne haladja meg.

 • A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
 • az aktuális védelmi, járványügyi jogszabályi rendelkezések megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,
 • a jogszabályi és horgászszervezeti járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.

 

Záró rendelkezések 

 • Jelen tájékoztató 2021.02.02-től a visszavonásáig hatályos, egyidejűleg a kiadásával hatályát veszti „a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (V.)” MOHOSZ tájékoztató.
 • A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül helyezéséről a weblapján és Facebook elérhetőségén keresztül, valamint körlevél keretében is haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket, illetve a HORINFO szakrendszeren keresztül a regisztrált, egyéni e-mail címmel rendelkező horgászokat.
 • A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy az aktuális lapzárta időpontjában érvényes tájékoztató a Magyar Horgászban, mint a MOHOSZ hivatalos lapjában az 1. pont szerinti veszélyhelyzet időszakában minden lapszámban teljes terjedelmében közlésre kerüljön.
 • A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében a MOHOSZ OHSZK Titkárságának vezetőjét a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet elérni, s a válaszadásra a küldő mail címre 2 munkanapon belül sor kerül.

Kérjük és megköszönjük szíves együttműködésüket! Továbbra is vigyázzunk egymásra!

                                                             

                                                                         Jó egészséget kívánva:

Dr. Szűcs Lajos

elnök megbízásából:

Dr. Dérer István

főigazgató

 

 

Budapest, 2021. február 01.

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

 

 

  
© 2017-2020 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés